Hero Image
3 min

Gebruik maken van MIA VAmil met ISOVER producten

Wanneer ondernemers investeren in duurzame producten, kan er aanspraak worden gemaakt op de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAmil). Maar wat houdt dat dan in als u gebruik maakt van ISOVER producten?

De producten van ISOVER Nederland met een LCA, bestaan voor meer dan 50% van het gewicht van de isolatie uit gerecyclede content. Wat betekent dat ISOVER producten een bijdrage leveren om gebruik te kunnen maken van beide regelingen. 

Wat zijn deze regelingen?

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. 

Wat is de Milieu-investeringsaftrek (MIA)?

Milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie én een circulaire economie, kunnen gebruik maken van de regeling. Als bedrijf mag je een percentage van het investeringsbedrag aftrekken van de fiscale winst. Op die manier betaal je minder belasting. Hoe hoog dit percentage is hangt af van de categorie van het middel waar je in investeert. Deze informatie is terug te vinden in de Milieulijst

Wat is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAmil)?

Met deze regeling mag je een investering voor 75% op een willekeurig moment afschrijven. Hiermee kun je de fiscale winst verlagen op het moment dat het jou uitkomt. Zo betaal je bijvoorbeeld minder belasting in een jaar waarin de winst hoog is, of schuif je belasting vooruit. Zo creëer je met de Vamil een liquiditeits- en rentevoordeel. De overige 25% schrijf je normaal af.

MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap. Voor de meeste bedrijfsmiddelen kun je zowel MIA als Vamil toepassen, voor sommige bedrijfsmiddelen slechts een van de twee. Per bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst aangegeven of en hoeveel MIA en Vamil je toe mag passen.

Gebruik maken van de regelingen met ISOVER producten

Wanneer er gebouwd wordt aan circulaire gebouwen met als doel het creëren van gesloten materiaalketens, dan kan er gebruik worden gemaakt van de MIA regeling. In de Milieulijst 2022, zoals G 6100 en G 6102 is dat helder omschreven. Want hoe maakt u daar nou gebruik van? 
 

  • 5 bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in NMD, of
  • 3 bouwmaterialen en een toestel binnen een gebouwinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD, of
  • Een gebouw dat voor ten minste 50% bestaat uit hernieuwbare grondstoffen.


De onderstaande producten van ISOVER Nederland zijn voorzien van een LCA (lifecycle analysis), bestaan voor meer dan 50% uit gerecyclede content!