Hero Image
Verduurzaam met ons mee!
Duurzaamheid
5 min

Verduurzamen en circulair bouwen met Isover

‘Make the world a better home’, dat is de belofte van Saint-Gobain. Bij Isover Nederland vertaalt zich dat in de overtuiging dat we een essentiële bijdrage kunnen leveren aan beter bouwen voor mens en natuur. Op die manier willen we wereldwijd leider zijn in licht en duurzaam bouwen en beloven we onder andere de impact op onze planeet te verbeteren. 

Deze focus op duurzaamheid is ook terug te vinden in de gehele levenscyclus van onze isolatieproducten. Van het delven van grondstoffen tot de sloop van een gebouw en terugwinning van isolatiematerialen. Per fase leggen we eenvoudig uit welke duurzaamheidsmaatregelen we onder andere nemen.

In product: 'van grondstof tot isolatiemateriaal'

Glaswol van Isover bespaart gedurende de levensduur in een gebouw (+- 50 jaar) zeer veel CO₂ en stikstof, namelijk honderd keer de energie die nodig is voor productie, transport, sanering en afvoeren. Hierdoor hebben Isover producten een zéér positieve eco-balans. Bij de ontwikkeling van onze isolatieproducten beperken we onze negatieve impact op de planeet zoveel mogelijk en leveren we juist een positieve bijdrage. Dit doen we op verschillende manieren.

In product
 • Isover is de eerste fabrikant met een KIWA certificaat dat garandeert dat minimaal 50% van het gewicht van Isover glaswol bestaat uit gerecyclede content. Dit wordt mede behaald door het aandeel van 75% gerecycled glas, zowel afkomstig van vlakglas, zoals ramen, als glas uit de glasbak.
 • Vergeleken met andere isolatieproducten is glaswol van Isover een van de meest milieuvriendelijke isolatiematerialen voor de spouw volgens onderzoek van NIBE.
 • Om betere milieuprestaties te behalen werken we constant aan innovaties gericht op al onze producten. Daarnaast ontwikkelen we steeds nieuwe isolatieproducten voor betere isolatieprestaties.
 • Isover isolatieproducten dragen bij aan verschillende BREEAM-NL categorieën. Daarnaast ondersteunen we bij het behalen van de beste beoordelingen voor projecten in de verschillende bouwlabelcategorieën (LEED, BREEAM, GPR Gebouw en BENG).

In fabriek: op de productielocatie in Etten-Leur

Bij de productie van onze isolatie-oplossingen in de fabriek werken we zoveel mogelijk met gesloten systemen en restproducten om de inzet van primaire energiebronnen te minimaliseren. Het reduceren van de stikstofemissies (NH₃ en NOₓ) is voor ons een belangrijke doelstelling. Tussen 2000 en 2020 hebben we de ammoniakuitstoot (NH₃) al met ruim 75% laten dalen. De uitstoot van stikstofoxiden (NOₓ) is al met ruim 65% gedaald.

In fabriek

De behaalde resultaten zijn voor ons echter nog niet voldoende. We werken verder aan het substantieel reduceren van de uitstoot.

 • Om de uitstoot van stof in het productieproces verder te minimaliseren zuiveren we door middel van filters de uitgestoten gassen.
 • Het productieproces wordt verder geëlektrificeerd waardoor we de NOₓ emissies fors reduceren. Middels het Saint-Gobain's Hybrid Furnace Project (HFP) vervangen we in 2024 de huidige glaswoloven voor een hybride variant. Dit is de eerste hybride glaswoloven met tot 50% boosting ter wereld. Daarnaast gebruiken we de meest efficiënte en energiezuinige technieken voor onze andere apparatuur.
 • Door middel van gesloten systemen in de fabriek beperken we het gebruik van water voor het schoonmaken van de gassen en het koelen van de installaties. Daarnaast maken we gebruik van koelwater van naburige bedrijven om het gebruik van grondwater verder te beperken.
 • Een groot deel van ons assortiment bestaat uit Friendly glass wool. De producten voelen zachter aan, zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal en met een natuurlijke binder. 
 • We werken constant aan innovaties om betere milieuprestaties te behalen gericht op het gehele productieproces. Daarnaast ontwikkelen we doorlopend nieuwe technieken voor vermindering van emissies, sorteren en recycling van afval en het verminderen van water- en energiegebruik.
 • Het glaswolrestmateriaal dat overblijft na productie recyclen we in de efficiënte recycling installaties in de fabriek. Dit resulteert in nieuwe isolatieproducten.

Vanaf fabriek: levering naar klanten en bouwplaatsen

Na de productie van onze isolatieproducten in de fabriek nemen we verschillende maatregelen om onder andere het aantal transportbewegingen te beperken.

 • We comprimeren de glaswol sterk. Dit heeft als groot voordeel dat er minder verpakkingsmateriaal nodig is. Hierdoor zijn er minder plastic verpakkingen in omloop. Daarnaast passen er meer m2 isolatie op één pallet.
 • Door het comprimeren van de producten zijn er zo minder transportbewegingen nodig en dus minder uitstoot van CO2 en stikstof.
 • Ons gehele Spouw-assortiment is voorzien van een transparante verpakking. De nieuwe verpakkingsfolies zijn gemaakt van transparant plastic waarbij slechts 10% van het totale verpakkingsoppervlak bedrukt is. Hierdoor is het mogelijk om de verpakkingsfolies na gebruik in te zamelen en te recyclen tot nieuwe transparante folies. De Isover producten blijven herkenbaar door de gele kleur van de glaswol en behouden uiteraard de constante en vertrouwde kwaliteit. 

Vanaf de fabriek

Na gebruik: circulariteit waarborgen

Ook na het gebruik van onze isolatieproducten op zowel de bouwplaats als toepassing in gebouwen helpen we mee aan het verminderen van een negatieve impact op de planeet.

 • Door middel van recyclezakken zamelen we glaswolrestmateriaal in vanaf de bouwplaats om te hergebruiken in isolatieproducten.
 • Met het palletretoursysteem zamelen we gebruikte pallets in om te hergebruiken voor nieuw transport.

Wat als afval de nieuwe grondstof wordt?

Afval moet dé nieuwe grondstof worden. We gooien het niet weg, maar gebruiken het opnieuw. Een circulaire economie dus. En daar hoort circulair bouwen uiteraard bij. Met Isover glaswol kunt u nu al circulair bouwen. Ten eerste maken we voor de productie van ons materiaal voor een zeer groot deel gebruik van gerecycled glas. Glas is namelijk een uitstekende grondstof om te hergebruiken. Zonder verlies van kwaliteit kan het keer op keer gebruikt worden om nieuw glas of nieuwe glaswol te maken. Glas is daarmee een typisch circulaire product.

Na gebruik