Hero Image
Verduurzamen van de woningmarkt door goed te isoleren
6 min

Verduurzamen, samen maken we het verschil

“Om als organisatie écht duurzaam te zijn, is het belangrijk om medewerkers te motiveren om duurzaam te handelen. Dus gedragsveranderingen teweeg te brengen. Denk bijvoorbeeld aan carpoolen en energie besparen op de kantoren.” Rogier Stoker werkt al sinds 2006 bij ISOVER Nederland, waarvan de laatste vijf jaar als solution specialist. Naast deze functie is hij afgevaardigde in de werkgroep ‘Duurzaam handelen’ voor GYPROC en ISOVER Nederland en Saint-Gobain Solutions in Nederland. Dit is een van de zes werkgroepen die actief invulling geven aan de ‘Routekaart voor verduurzamen’. Rogier vertelt over hoe hij in zijn dagelijkse werk en vanuit de werkgroep bezig is met dit thema.

Rogier Stoker over verduurzamen

Kun je wat meer vertellen over de ‘Routekaart voor verduurzamen’?
“Saint-Gobain heeft zich tot doel gesteld dat alle Saint-Gobain bedrijven wereldwijd vóór 2050 niet meer CO2 uitstoten dan dat ze gebruiken. Dit betekent dat we dus klimaatneutraal moeten zijn. Wat je belooft, moet je ook nakomen. Daarom is de routekaart opgesteld. Zo geven we handen en voeten aan onze duurzaamheidsvisie en zorgen we ervoor dat we dit doel gaan halen. Hierbij ligt de focus op het reduceren van onze uitstoot, circulariteit en gezondheid en welzijn. Een goed voorbeeld hiervan maken is het elektrificeren van het wagenpark, sinds 2022 moeten alle nieuwe leaseauto’s elektrisch zijn.”

Je zit in de werkgroep ‘Duurzaam handelen’, wat houdt dat in en waar houd jij je mee bezig?
“We zijn ervan overtuigd dat de wereld verbeteren begint bij jezelf. Het belangrijkste daarbij is om medewerkers te motiveren om duurzaam te handelen. Het kan hierbij gaan om ideeën als carpoolen om onze gezamenlijke autobewegingen te verlagen en CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te reduceren. Of om nog meer energie besparen op kantoren, afval scheiden en we bieden een e-learning om medewerkers meer kennis te geven over verduurzamen. Maar het stimuleren van medewerkers om duurzamer te zijn, kan de werkgroep niet alleen. Daarom is een andere belangrijke taak van de werkgroep om mensen actief te betrekken en om duurzaamheidsideeën aan te dragen, iedereen mag een idee aandragen. We hebben al veel goede ideeën ontvangen, uiteenlopend van installatietechnische aanpassingen tot en met het uitzoeken van de mogelijkheid voor het bieden van een elektrische leasefiets.” “De werkgroep beoordeelt de aangedragen ideeën op haalbaarheid en impact. Je kunt je voorstellen dat sommige ideeën vrij snel te realiseren zijn en andere projecten meer tijd en aandacht vragen. Het is aan de werkgroep om deze ideeën te koppelen aan de juiste personen binnen de organisatie en de voortgang te bewaken.”

Welke verbeteringen op het gebied van verduurzamen zijn er reeds gerealiseerd?
“Er zijn al diverse ideeën die zijn aangedragen door medewerkers gerealiseerd. Zo hebben we de stap genomen naar een transparante verpakkingen, zijn er verschillende afvaleilanden gerealiseerd en hebben we sinds een aantal maanden een leasefietsregeling. We schenken aandacht aan het uitdoen van het licht en verwarming bij het verlaten van de ruimte. Al met al zien we dat het thema verduurzamen steeds meer begint te leven. En om duurzaam handelen als onderdeel van de werkzaamheden te laten behoren, willen we vooral meegeven dat ieder idee helpt en men vooral de ideeën moet blijven indienen. Ook al is de besparing gevoelsmatig niet groot; vele kleine beetjes zorgen uiteindelijk samen voor een grote impact! Het kan al zo simpel zijn als verminderen van het gebruik van de printer en daarmee het papier- en inktverbruik. Zo maken we verduurzamen op alle vlakken onderdeel van de bedrijfsvoering. En door duurzaam handelen te verweven in ons gedrag, zijn we ervan overtuigd dat dit ook doordringt in onze producten, systemen en oplossingen.

Hoe houd jij je in jouw functie als solution specialist bezig met verduurzamen?
“Verduurzamen heeft al jarenlang een hoge prioriteit binnen ISOVER. Als we kijken naar de afgelopen jaren, maken we steeds meer stappen om verder te verduurzamen. Mijn werkzaamheden als solution specialist bestaan dus voor een aanzienlijk deel uit projecten met betrekking tot verdere verduurzaming. Denk hierbij aan transparante verpakkingen voor onze glaswol. Deze verpakkingen hebben maximaal 10% inktbedrukking, waardoor de folies na inzameling weer gerecycled kunnen worden tot nieuwe transparante verpakkingen. Of bijvoorbeeld onze friendly glass wool, een nieuwe generatie glaswolisolatie met een binder op basis van natuurlijke grondstoffen. Maar ook het laten opstellen van nieuwe LCA’s en het uitzetten van diverse onderzoeken. Wist je trouwens dat ISOVER de eerste fabrikant is die een KIWA certificering heeft waarin gewaarborgd is dat minimaal 50% van het gewicht van de isolatie bestaat uit gerecycled content? Waarvan het aandeel gerecycled glas als grondstof tot 75% is.”

Wat hebben we bereikt op het gebied van verduurzamen en waar ben je trots op?
“Het is lastig om één ding te noemen. Verduurzamen vraagt om samenwerking tussen verschillende afdelingen en tussen locaties. Als we kijken naar de toekomst en hoe belangrijk circulariteit is, vind ik persoonlijk de introductie van de transparante verpakkingen een mooi voorbeeld. In dit project waren de verkoopkantoren van zowel Nederland als België en de productielocatie in Etten-Leur betrokken. Een ander project waar we als organisatie een duurzame stap hebben gezet, is de introductie van friendly glass wool. Dat laat zien dat we naast verduurzamen in onze organisatie ook echt bezig zijn met het verduurzamen van onze producten.”

Hoe ben je zelf in het dagelijks leven bezig met verduurzamen?
“Dat is een goede vraag. Met mijn werkzaamheden ben ik steeds meer bezig met verduurzamen, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook mee naar huis neem. Gelukkig heb ik een vriendin die zich er ook van bewust is dat we de aarde niet hebben geërfd van onze ouders, maar haar in bruikleen hebben voor onze kinderen. Zo eten we vegetarisch, worden binnenkort zonnepanelen geplaatst, gaan we elektrisch rijden en laten we zo vaak mogelijk de auto staan. We merken dat onze kinderen van een generatie zijn waarbij veel wordt nagedacht over duurzaamheid. Het is aan mij en mijn vriendin om hen hierin te ondersteunen, zodat hopelijk deze generatie echt het verschil gaat maken. Want dat verandering nodig is, staat als een paal boven water!” •

Publicatie: 30 november 2022.