Hero Image
BREEAM certificering behalen door goed te isoleren met ISOVER glaswol
BREEAM
Duurzaamheid
12 min

BREEAM

Een manier om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw te bepalen is het toepassen van de beoordelingsmethode BREEAM-NL. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft deze methode in beheer met als missie het verduurzamen van de gebouwde omgeving (gebouwen, gebieden en infrastructuur). ISOVER ondersteunt deze missie met haar producten en oplossingen en is participant van DGBC.

BREEAM-projecten kunnen een bepaald aantal punten per credit behalen. Het minimumpercentage punten om als BREEAM-project te worden gecertificeerd is 30%. Hogere kwalificatieniveaus leiden tot een andere beoordeling. Een project kan gecertificeerd worden als Pass, Good, Very good, Excellent en Outstanding.

De bijdrage van ISOVER aan uw BREEAM-NL project

ISOVER producten dragen bij aan een hoge BREEAM-NL rating. Op verschillende onderdelen binnen de BREEAM-NL methodiek kunt u door toepassing van een ISOVER isolatieoplossing hoge scores behalen (zoals akoestisch comfort, thermische kwaliteit van de schil en duurzaam gebruik van materialen). Zo dragen de lage milieubelasting en de verantwoorde herkomst van grondstoffen (o.a. gerecycled glas) voor de productie van ISOVER glaswol bij aan hoge scores op de credit-onderdelen ‘MAT1 Bouwmaterialen’ en ‘MAT5 Onderbouwde herkomst van materialen’.

BREEAM-NL Categorieën

De informatie op deze website is gebaseerd op ‘BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie BRL 2014’. De beoordelingsrichtlijn omvat negen categorieën. Aan vijf categorieën kunnen de ISOVER isolatieoplossingen een positieve bijdrage leveren. In totaal wegen deze vijf categorieën voor 66% mee binnen de BREEAM-systematiek.

Gezondheid
Energie
Materialen
Management
Afval

Gezondheid - HEA 9 - Vluchtige organische stoffen

Het doel van de BREEAM-credit ‘HEA 9 Vluchtige organische stoffen’ is het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht, doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.

De bewijsvoering dient aan te tonen dat een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht wordt bereikt, doordat de gebruikte afwerkings- en bouwmaterialen een lage emissie van schadelijke, ‘vluchtige organische verbindingen’ kennen.

1-punt-BREEAM-NL

 

Indoor Air Comfort Eurofins

 

ISOVER oplossingen voor HEA 9 Vluchtige organische verbindingen

De beste manier om te zorgen voor het comfort dat hoort bij goede luchtkwaliteit is door de vervuiling bij de bron te reduceren. Bovendien moet tegelijkertijd de ventilatie verbeterd en de lucht gezuiverd worden. ISOVER verbetert continu haar producten om de formaldehyde- en VOS-uitstoot tot de laagst mogelijke niveaus te reduceren. De ISOVER glaswolproducten, getest overeenkomstig de ISO 16000 standaard, stoten een minimale hoeveelheid formaldehyde en VOS uit.

Onze producten zijn gecertificeerd door Eurofins. Daarnaast zijn ISOVER glaswolproducten sinds 2011 voorzien van ons G3-keurmerk. Dit garandeert onder andere dat de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) aanmerkelijk is gereduceerd dankzij een nieuw organisch bindmiddel op plantaardige basis.

Gezondheid - HEA 10 - Thermisch comfort

Het doel van de BREEAM-credit ‘HEA 10 Thermisch Comfort’ is het verzekeren van een goed thermisch comfort door de toepassing van een dynamische thermische gebouwsimulatie in de ontwerpfase.

De uitvoering van een thermische modellering van het gebouw dient aan te tonen dat een goed thermisch comfort is verzekerd (1 punt) of zelfs een uitstekend thermisch comfort is verzekerd (2 punten).

2-punt-BREEAM-NL

 

ISOVER oplossingen voor HEA 10 Thermisch comfort

Het ontwerp van een efficiënte schil van een gebouw is belangrijk, omdat het als een filter tussen het binnen- en buitenklimaat functioneert. Het isoleren van de schil van het gebouw reduceert warmteverlies in de winter en houdt warmte buiten in de zomer. Het vermindert ook het ‘koude-muur-effect’. Isolatie houdt de muuroppervlaktes namelijk warmer in de winter, vermindert condensatie en verbetert de gevoelstemperatuur binnenshuis. 

Naast adequate thermische isolatie, moet de schil van het gebouw luchtdicht zijn om een ongecontroleerde luchtstroom te voorkomen. Anders zullen kieren en scheuren onbehaaglijke tocht veroorzaken.

ISOVER biedt een breed assortiment aan thermische isolatieoplossingen die voldoen aan alle technische eisen, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Met het Vario®-assortiment biedt ISOVER oplossingen om de schil van een gebouw perfect luchtdicht te maken en te beschermen tegen vocht.
 
De Vario® KM Duplex UV klimaatfolie helpt om vocht in de constructie te reguleren. Deze gepatenteerde klimaatfolie heeft namelijk een dubbele functie: een dampremmende en een drogende functie. De klimaatfolie werkt als een ‘ademende’ huid en past zijn structuur aan op de luchtvochtigheid in huis van dat moment. 
 
ISOVER adviseert daarnaast op het gebied van vochthuishouding met dynamische dauwpuntberekeningen.

VARIO assortiment

 

Gezondheid - HEA 13 - Akoestiek

Het doel van de BREEAM-credit ‘HEA 13 Akoestiek’ is het zoveel mogelijk voorkomen van geluidshinder en geluidsoverlast binnen een gebouw door een goede geluidsisolatie en geluidwering. En om indien noodzakelijk geluidshinder en geluidsoverlast terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, waardoor een hoge mate van comfort binnen het gebouw wordt bereikt.

1-punt-BREEAM-NL

 

De geleverde bewijsvoering dient aan te tonen dat binnen het gebouw een goede geluidsisolatie en geluidwering is aangebracht, waardoor binnen alle verblijfsruimten van het gebouw aanvaardbare geluidniveaus worden bereikt op het gebied van luchtgeluid en contactgeluid. Daarnaast dat er tussen geluidgevoelige verblijfsruimten en de overige verblijfsruimten voldoende geluidwering is aangebracht, waardoor voldoende privacy is gewaarborgd.

 

ISOVER oplossingen voor HEA 13 Akoestiek Thermisch comfort

Zorgvuldig ontworpen binnenmuren, vloeren en plafonds voorkomen geluidsoverdracht in het gebouw. Jarenlang werd geluidsisolatie direct gelinkt aan dichtheid, in lijn met de massawet. Dit geldt niet meer voor isolatieoplossingen die gebaseerd zijn op het massa-veer-massa principe. Door de toepassing van het massa-veer-massa principe kan een optimale akoestische bescherming worden verkregen met lichtere constructies.

Naast geluidsisolatie is ook een goede geluidsabsorptie van belang, bijvoorbeeld in klaslokalen. Om ongewenste effecten (zoals echo’s) te voorkomen, vereist elke ruimte een speciale interne akoestische behandeling. Dit kan het eenvoudigst gerealiseerd worden door het verminderen van de nagalmtijd door toepassing van geluidsabsorberende materialen.

ISOVER biedt akoestische oplossingen voor gebouwen en installaties. Glaswol is zeer veerkrachtig en biedt uitstekende geluidsisolerende en –absorberende eigenschappen.

  • Hoge geluidsisolerende werking in buitengevels met ISOVER isolatieoplossingen.
  • Geluidsabsorberende en -isolerende eigenschappen in lichte scheidingswanden en voorzetwanden. Zeer geschikt voor o.a. bioscopen. Verwerkt in het systeem ISOVER Technostar is een Rw te realiseren van 74 dB.
  • Goede contactgeluidsisolatie door middel van zwevende dekvloeren. Door de lage dynamische stijfheid in combinatie met de hoge drukvastheid is een grote verbetering van de contactgeluidsisolatie te behalen.
  • Akoestische isolatie-oplossingen voor installaties als luchtkanalen en leidingen.
Massa-veer-massa systemen

Energie - ENE 1 - Energie-efficiëntie

Het doel van de BREEAM-credit ‘ENE 1 Energie-efficiëntie’ is om te stimuleren dat gebouwen worden ontworpen en gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO₂-emissie van het gebouwgebonden primaire energiegebruik in de gebruiksfase.

15-punten-breeam-nl

 

Een uitgevoerde BENG-berekening (conform NEN 7120 voor woningen en utiliteitsbouw) dient aan te tonen dat er een verbetering van de energieprestatie van het gebouw wordt behaald ten opzichte van de actuele eisen uit het Bouwbesluit, zoals die gelden voor de omgevingsvergunning van het gebouw.

 

ISOVER oplossingen voor ENE 1 Energie-efficiëntie

Isolatie is de meeste rendabele manier om energieverbruik in gebouwen en de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Naast isolatie dienen vervolgens duurzame energiebronnen te worden ingezet, zoals wind-, water- en zonne-energie. Als laatste moet er worden gekeken om de nog benodigde fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken (Trias Energetica).
 
ISOVER isolatieoplossingen helpen om de benodigde energie voor verwarming en koeling te verlagen en om CO2-uitstoot terug te brengen. ISOVER biedt een breed scala aan thermische isolatie- oplossingen als ook een assortiment voor luchtdicht bouwen. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Energie: ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Het doel van de BREEAM-credit ‘ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil’ is om te stimuleren dat gebouwen worden gebouwd zoals ze zijn ontworpen en gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO₂-emissie.

2-punt-BREEAM-NL-oranje

 

Er wordt 1 punt toegekend als in de opleveringsfase van het gebouw warmteverliesmetingen zijn uitgevoerd in de vorm van een thermografisch onderzoek waaruit blijkt dat de warmte-isolatie op de juiste manier is aangebracht en waarbij geen thermische onregelmatigheden worden geconstateerd.
 
Er wordt 1 punt toegekend als in de opleveringsfase van het gebouw warmteverliesmetingen zijn uitgevoerd in de vorm van een luchtdoorlatendheidsmeting waaruit blijkt dat het gebouw voldoet aan de ontwerpspecificaties ten aanzien van luchtdichtheid op basis waarvan de energieprestatie van het gebouw werd berekend en vastgesteld.

 

ISOVER oplossingen voor ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Zorgvuldig aangebrachte isolatie en een goede luchtdichting bepalen de uiteindelijk gerealiseerde isolatiewaarde in de praktijk. ISOVER glaswol is een uitstekend product om lineaire koudebruggen in de thermische isolatie van de gebouwschil te voorkomen. Door de flexibiliteit van het materiaal kunnen platen en dekens onderling licht samengedrukt worden aangebracht, waardoor nadelige kieren en naden (bekijk de Youtube video) worden voorkomen.

Ook vangt glaswol oneffenheden in de constructie op, zodat er geen valse luchtstromingen achter de isolatie ontstaan. Valse luchtstromingen (bekijk de YouTube video) kunnen de uiteindelijke isolatiewaarde halveren. ISOVER draagt bij aan een goede bouwkwaliteit door bijvoorbeeld het geven van toolbox presentaties op de bouw of door het controleren van werkzaamheden.
 
ISOVER ontwerpt haar producten om een goede verwerking te garanderen. Zo zijn de isolatieproducten voor metalen binnendozen voorzien van een gepatenteerde zaagsnede. Deze zorgt voor een goede verdeling van het isolatiemateriaal voor en achter de flens, zodat de isolatie plaatselijk niet te veel kan worden ingedrukt. Deze juiste verdeling voorkomt koudebruggen, die warmteverlies en condensatievorming als gevolg kunnen hebben.
 
Luchtdicht bouwen is ook een middel om meer energie te besparen. Het beperkt onnodige energieverliezen tot een minimum. Daarnaast verhoogt een goede luchtdichting het comfort in huis en voorkomt het vochtproblemen.

isover cladipanoce31 voldoet u aan de hoogste luchtdichtheidsklasse

 

Materialen - MAT 1 - Bouwmaterialen

Het doel van de BREEAM-credit ‘Mat 1 Bouwmaterialen’ is het identificeren en stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw.

De bewijsvoering dient aan te tonen dat de milieubelasting van de gebruikte materialen lager ligt dan de aangegeven referentiewaarden (zie www.breeam.nl/hulp).

8-punten-breeam-nl-groen

 

EPD

 

ISOVER oplossingen voor MAT 1 Bouwmaterialen gebouwschil

Levenscyclusanalyses (LCA’s) worden veel gebruikt om alle relevante invloed die een bouwproduct, een systeem of een gebouw gedurende de gehele levenscyclus op het milieu heeft, te beoordelen. Overeenkomstig de internationale richtlijnen (EN 15804 en ISO 21930) berekent een LCA op een strikte en wetenschappelijke manier het verbruik van energie, water en natuurlijke bronnen als ook de uitstoot en vrijgave in de lucht, het aardoppervlak en het water. Deze inputs en outputs worden in elke fase van de levenscyclus van het gebouw berekend. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut NIBE bevestigt aan de hand van LCA’s dat u met glaswol bent verzekerd van de best mogelijke milieuprestaties.

ISOVER heeft de eerste LCA’s al in het begin van de jaren negentig uitgevoerd. Sinds 2012 is glaswol ook in de Nationale Milieu-database opgenomen. De resultaten van onze levenscyclusanalyses worden gepresenteerd in de vorm van een Environmental Product Declaration (EPD) ofwel Milieuproductverklaring. Onze EPD’s zijn productspecifiek en gemaakt op nationaal niveau, er wordt rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden en ze worden iedere vijf jaar vernieuwd.

ISOVER laat haar EPD’s verifiëren door een onafhankelijke derde partij. De ISOVER verplichtingen voor de levenscyclusanalyse en de geverifieerde milieuproductverklaring zijn te herkennen aan het ‘EPD verified’ pictogram.

ISOVER-LCA

Materialen - MAT 5 - Onderbouwde herkomst van materialen

Het doel van de BREEAM-credit ‘Mat 5 Onderbouwde herkomst van materialen’ is het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde/verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen. 

De bewijsvoering dient aan te tonen dat minimaal 80% (in volume) van de gebruikte materialen voor schilisolatie en isolatie van installatieonderdelen een onderbouwde/verantwoorde herkomst heeft.

1-PUNT-GROEN

 

ISOVER oplossingen voor MAT 5 Bouwmaterialen gebouwschil

Sinds 1996 is de productielocatie van ISOVER in Etten-Leur gecertificeerd voor haar milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. Het hebben van een milieuzorgsysteem verplicht om meer te doen voor een schoon milieu dan de regelgeving voorschrijft.

ISOVER werkt er voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen. Dit gebeurt door optimalisering van het productieproces, maar ook door haar werknemers bewust met energie om te laten gaan.

 

Environmental Management System (EMS) (GECERTIFICEERD)

  • 90% van de ISOVER minerale wol fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij.
  • De meeste ISOVER leveranciers van ruwe en gerecyclede grondstoffen zijn ISO 14001 gecertificeerd. Het is het beleid van ISOVER om de inkoop van grondstoffen die verkregen of gemaakt zijn op locaties die ISO 14001 (of een equivalent daarvan) gecertificeerd zijn, te stimuleren.

Gerecycled materiaal

De gerecyclede materialen in ISOVER glaswol bestaan uit gerecycled glas en productieresten.

Materialen - MAN 3 - Milieu-impact bouwplaats

Het doel van de BREEAM-credit ‘Mat 1 Bouwmaterialen’ is het stimuleren vanuit milieu-oogpunt verantwoord bouwplaatsbeheer in termen van milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik en beperking van vervuiling.

1-punt-breeam-nl-rood

 

ISOVER oplossingen voor MAN 3 Milieu-impact bouwplaats

ISOVER is de enige producent van glaswolisolatie met een productielocatie in Nederland. Door deze lokale productie in Etten-Leur en de sterk gecomprimeerde verpakkingen verminderen de transportkilometers en daarmee de ecologische voetafdruk. Binnen de categorie Management, credit MAN 3 Milieu-impact bouwplaats, kan hiermee 1 extra punt worden behaald.

ISOVER-vrachtwagen-glaswol

 

Afval - WST 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

Het doel van de BREEAM-credit ‘WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats’ is om efficiënt grondstofgebruik te bevorderen door zinvol en effectief afvalmanagement op de bouwplaats.

3-punten-breeam-nl-bruin

 

De bewijsvoering dient aan te tonen dat het afval op de bouwplaats geminimaliseerd wordt, het afval op de bouwplaats gescheiden wordt in verschillende afvalstromen en dat 80% van het recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled.

 

ISOVER oplossingen voor WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

ISOVER zet zich in om de hoeveelheid afval te reduceren door oplossingen op maat te bieden voor verwerkers, om zo het bouwafval en restafval tijdens de installatiefase te minimaliseren:

  • Glaswolproducten hebben een erg laag verspillingsniveau (minder dan 2% voor opgerolde producten, ongeveer 5% voor platen).
  • ISOVER geeft tips over het nuttig en slim inzetten van snijafval.

ISOVER isolatieproducten zijn recyclebaar. ISOVER streeft ernaar om het afval dat een einde levensduur status heeft op een juiste manier te verzamelen, te sorteren en te verwerken, zodat het nieuw isolatiemateriaal wordt of om er andere bruikbare producten van te maken, zoals geïsoleerde bakstenen.

Met betrekking tot verpakkingsafval:

  • De pallets zijn gemaakt van onbewerkt FSC hout en kunnen worden geretourneerd aan ISOVER;
  • Plastic verpakkingen kunnen worden gerecycled als ze niet vervuild zijn met andere afvalstoffen zoals verf, lijm etc.

Met betrekking tot glaswolresten:

Tijdens de bouw blijft er een beperkte hoeveelheid restafval over dat teruggestuurd kan worden voor recycling. Denk hierbij aan glaswolresten door zaagafval of andere glaswolresten. Deze kunnen in speciale ISOVER recyclezakken worden aangeboden.

zakken-isolatie-afval