Hero Image
Verduurzamen van de woningmarkt door goed te isoleren
7 min

Innoveren en verduurzamen in producten én fabriek

“Bij ISOVER Nederland zetten we in op innovaties. De productinnovaties die we ontwikkelen dragen bij aan verduurzaming.” Mark Rippens werkt al 27 jaar voor Saint-Gobain en sinds 2017 is hij plant manager bij ISOVER Nederland in Etten-Leur. Hij vertelt over duurzame innovaties en investeren in medewerkers binnen onze organisatie.

Mark Rippens (fotograaf: Ron Magielse - Pix4Profs)

“Toen ik binnen kwam bij ISOVER, was men net gestart met de introductie van een nieuwe generatie glaswolisolatie geproduceerd met behulp van een nieuwe binder op basis van natuurlijke grondstoffen. De diverse ISOVER Systemrollen en ISOVER Sonepanel isolatieplaten zijn daar een voorbeeld van. De glaswolisolatie voelt door deze binder zacht én stevig aan en is gemakkelijk te snijden en te verwerken, dit zorgt voor meer gebruiksgemak.”

Een mooie duurzame productinnovatie dus. Wat kun je nog meer vertellen over de verduurzamingsmaatregelen die genomen zijn in de fabriek?
“Binnen de World Class Manufacturing (WCM) methodiek hebben we een sterke focus op energie door middel van energieprojecten. Hierdoor hebben we goed inzichtelijk welke besparingen we kunnen doorvoeren en onze uitstoot reduceren. Zo zijn we al geruime tijd bezig het terugwinnen van warmte uit het productieproces. Die warmte brengen we weer terug in het productieproces waardoor het gasverbruik van de ovens een stuk is verlaagd en we mooie resultaten hebben gehaald. Bijvoorbeeld met de uitstoot van stikstofoxide, deze is tussen 2000 en 2020 al met 65% gedaald.”

“Daarnaast gaan we zuinig om met beschikbare middelen. In de fabriek werken we zoveel mogelijk met gesloten systemen en beperken we het gebruik van water. We lozen in principe niet op persriool, met uitzondering van het water wat gebruikt wordt voor het reconditioneren van filters die het grondwater zuiveren. Ook met glaswolmateriaal dat overblijft na productie gaan we slim om. Namelijk door dit terug te brengen in het productieproces en daar nieuwe isolatieoplossingen van te maken. We snijden onze producten op de gewenste breedte, de stroken die daarbij vrijkomen worden geshredderd en weer teruggebracht in de productie als grondstof. Materiaal dat van tweede kwaliteit is maken we bruikbaar voor klanten die dat weer toepassen in andere oplossingen. Bijvoorbeeld in keramische snelbouwstenen, daar zitten gaten in die worden gevuld voor extra isolatie.

Wat hebben we tot nu toe bereikt en waar ben je trots op?
“Het is natuurlijk belangrijk dat we allemaal meewerken aan de doelstelling ‘Zero Carbon in 2050’. Als bedrijf hebben we een duidelijke routekaart opgesteld om te komen tot zowel dat doel als het tussendoel in 2030, namelijk het reduceren van onze CO2-uitstoot met 33% ten opzichte van 2017. We willen dit bereiken door het installeren van een nieuwe hybride oven. Deze oven wordt gestookt door gas/zuurstof in combinatie met elektriciteit. Doordat we met deze oven ons gasverbruik sterk verminderen, verlagen we de uitstoot van zowel CO2 als NOx. Om uiteindelijk te komen tot het design van een nieuwe oven, moet je eerst een heel traject doorlopen. Met de investering die Saint-Gobain doet in de nieuwe oven, spreken zij hun vertrouwen uit. Zij zien een belangrijk potentieel in onze fabriek in Etten-Leur. Hier ben ik wel heel trots op. Daarnaast zijn we bezig met het installeren van een nieuwe productielijn, de D-lijn. Met deze extra lijn kunnen we nog beter voorzien in de vraag naar isolatieoplossingen die nodig zijn naar aanleiding van de maatregelen die de maatschappij moet nemen om in 2050 enkel energie neutrale woningen in Nederland te hebben. Want om dat te bereiken moeten we vanaf nu 1.000 woningen per dag isoleren.”

“Naast de investeringen die gedaan zijn en die we nog steeds doen in de fabriek, investeren we ook in mensen. De laatste paar jaren zijn er veel jonge mensen die net van school afkwamen in de fabriek komen werken. Ook zonder ervaring, wij hebben namelijk de overtuiging dat ze die ervaring wel krijgen binnen ons bedrijf en dat ze veel kennis meebrengen. Dat is een succes geworden, er zijn veel voorbeelden van jonge talenten die echt gegroeid zijn.”

Mooi om te zien dat er ruimte is voor talent! Hoe motiveer je medewerkers om te blijven ontwikkelen en door te groeien?
“Als organisatie hechten we er belang aan dat als er een functie vrijkomt, dat we eerst kijken binnen de organisatie wie deze rol kan vervullen. Zo zijn al een aantal jonge medewerkers binnen de organisatie doorgegroeid naar verantwoordelijke functies, met name op het gebied van onderhoud en productie. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je de oudere medewerkers een kans geeft. We kijken dus niet naar leeftijd, maar naar potentieel en capaciteit. Dit kan zijn in een leidinggevende functie of als expert op een bepaald gebied. Je hoeft niet perse te groeien door de verantwoordelijkheid te krijgen over andere medewerkers, maar dit kan ook als specialist zijn op een specifiek onderdeel. De laatste jaren hebben we interessante moves gemaakt, waarbij medewerkers op posities terecht kwamen die echt uitdagend voor ze waren. Daarbij maakte het niet uit hoelang ze al bij ons aan het werk waren. Dat vind ik belangrijk; dat je mensen de mogelijkheid geeft, zowel in het kader áls op de productievloer. Een tijd geleden was er een mooi voorbeeld. Bij ons zusterbedrijf Saint-Gobain Gyproc in Kallo (België) was er behoefte aan een onderhoudsmanager c.q. productiemanager. Toen heb ik de persoon die bij ons aan het werk was als onderhoudsmanager gemeld dat er een functie beschikbaar was en gevraagd of hij daar interesse in had. Dat was zo. Vervolgens zijn we gaan kijken wie zijn functie in onze fabriek kon vervullen, een van de medewerkers uit datzelfde team is toen bevorderd en doorgegroeid tot onderhoudsmanager.”

“We houden twee keer per jaar een functie-evaluatiegesprek, waarbij we mogelijkheden tot doorgroeien bespreken. Maar eigenlijk voer ik veel vaker, bijna dagelijks, dit soort gesprekken. Ik toets dan hoe het met mensen gaat, of ze het naar hun zin hebben op de plek waar ze zitten en waar we eventueel kunnen helpen. Als tools om te ontwikkelen en kennis te verbreden bieden we verschillende cursussen aan en iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot het e-learning platform Boost van Saint-Gobain.”

De ISOVER fabriek bestaat dit jaar 60 jaar. Hoe heb je het bedrijf zien veranderen?
“Zelf werk ik al 27 jaar bij Saint-Gobain, maar eigenlijk pas vijf jaar in de ISOVER fabriek in Etten-Leur. Ik heb vooral een groei gezien in productiviteit, efficiëntie en structuur. Zo werken er inmiddels minder mensen in de fabriek dan voorheen, maar produceren we wel meer. Dus door investeringen in de fabriek is er echt een efficiëntieslag gemaakt. Dat is natuurlijk niet alleen van de laatste vijf jaar. En de mensen die er minder werken zijn veelal doorgegroeid binnen Saint-Gobain. Zo zijn medewerkers naar global engineering en WCM op het centrale niveau in Frankrijk gegaan en gaan werken bij andere zusterbedrijven van Saint-Gobain. Dat vind ik ook goed, dat je als fabriek een soort opleidingsbasis bent voor mensen die verder uitvliegen naar andere entiteiten binnen Saint-Gobain. Zelf ben ik daar natuurlijk ook een voorbeeld van.”

Welke verduurzamingsmaatregelen neem je zelf in het dagelijks leven?
“Uiteraard heb ik mijn huis helemaal geïsoleerd. Daarnaast zijn we bezig met de aanleg van zonnepanelen om zelfvoorzienend te zijn in onze elektriciteitsbehoefte en letten we flink op het energieverbruik thuis. We scheiden structureel het huisafval, gelukkig is dit in Breda goed gefaciliteerd. We hebben een regenton in de tuin staan, daarmee bewateren we de tuin. Hierdoor verbruiken we veel minder drinkwater. En tot slot eten we minder vlees en hebben we een elektrische auto. En wat doe jij?” •

Publicatie: 31 augustus 2022. 

Fotograaf foto Mark Rippens: Ron Magielse (Pix4Profs)