Isolatie van een spouwmuur

nieuwbouw

Sinds januari 2021 geldt voor gevels een Rc-eis van 4,7 m2.K/W en voor daken een Rc-eis van 6,3 m2.K/W. Om aan deze eisen te kunnen voldoen biedt ISOVER een uitgebreid assortiment aan isolatiematerialen om een spouwmuur thermisch, akoestisch en brandveilig te isoleren.

  

Voordelen

 • Het gebruik van glaswol zorgt voor een goede aansluiting met het binnenspouwblad waardoor Rc verlies wordt voorkomen.
 • Doordat glaswol veerkrachtig is, is het gebruik van PUR-schuim niet nodig.

Omschrijving

Het ISOVER assortiment voor isolatie van spouwmuren bestaat uit isolatieplaten met verschillende lambda waarden, waaronder de best presterende minerale wol plaat: de ISOVER Multimax 30 Ultra.

Alle spouwproducten van ISOVER zijn flexibel waardoor een goede aansluiting tegen het binnenspouwblad kan worden gerealiseerd en een valse luchtspouw wordt voorkomen. Een aantal spouwproducten zijn daarnaast voorzien van een reflecterende laag, wat een positieve invloed heeft op de Rc-waarde en waardoor nog slanker kan worden geïsoleerd.

Doordat ISOVER isolatieproducten voor een spouwmuur veerkrachtig zijn, kunnen deze klemmend worden gemonteerd tegen een kozijn waardoor kozijnankers thermisch worden ingepakt en PUR-schuim niet nodig is.

Bouwbesluit

Voor de gevel geldt volgens het Bouwbesluit een minimale Rc-waarde van 4,5 m2.K/W. Termical is gebaseerd op NEN 1068: 2012/C1:2014. Door het optellen van de warmteweerstanden van de verschillende constructielagen wordt de Rc (warmteweerstand van de constructie) bepaald, waarbij ook rekening met ankers wordt gehouden. De bouwkwaliteitfactor bw bedraagt 0,05.

Tips

Het is belangrijk om de isolatieplaten strak tegen het binnenspouwblad te bevestigen. Een valse luchtspouw van 5 mm tussen de isolatie en het binnenspouwblad zorgt namelijk voor een vermindering van 50% op de Rc-waarde. De flexibele structuur van glaswol vangt de oneffenheden tot 5 mm op, waardoor een valse luchtspouw voorkomen wordt. Voor aansluitingen tegen het kozijn adviseren we om de ISOVER isolatieplaten 5 tot 10 mm breder af te snijden, zodat deze strak tegen het kozijn klemmen. Het toepassen van PUR-schuim is dan ook niet nodig.

Technische specificaties

Product (dikte in mm) Rc-waarde in m2.K/W
  4,7 5,0 5,5
Multimax 30 Ultra 121 130 154
Multimax 31 Ultra 125 134  
Mupan Ultra XS 128 138 157
Multimax 30 135 150  
Mupan Plus 145 165  

Berekeningen gebaseerd op NTA 8800

Termical is het rekenprogramma van ISOVER om geavanceerde Rc-berekeningen te maken

ISOVER Termical

Maak zelf uw thermische isolatieberekening

Verwerking

Verwerkingstips isolatie van een spouwmuur

Plaats de isolatie strak tegen het binnenspouwblad

Een valse luchtspouw van 5 mm kan de isolatiewaarde halveren. Voorkom daarom een valse luchtspouw:

 • Laat de isolatieplaat strak aansluiten op het binnenspouwblad
 • Verwijder specie- of lijmresten
 • Laat bij een hoek de isolatie doorsteken ter dikte van de isolatie en zet de hoeken vast met hoekstrippen

Voorkom naden en kieren

Een naad van 2 mm rondom de isolatie kan de isolatiewaarde met 36% verminderen. Voorkom daarom nadelige kieren en naden:

 • Plaats de isolatieplaten strak tegen elkaar aan
 • Verwerk de isolatieplaten zo veel mogelijk in halfsteensverband

Sluit de isolatie goed tegen het kozijn aan

De aansluiting van een kozijn op een binnenspouwblad is een zwakke plek. Hier ontstaat het risico van zowel een valse luchtspouw als een kier of naad. Zorg voor een goede aansluiting:

 • Snijd de isolatieplaat met een overmaat van ca. 5 tot 10 mm en klem de plaat strak tegen het kozijn
 • Breng de isolatie strak aan over kozijnankers
 • Met ISOVER glaswol is het niet nodig om PUR te gebruiken voor de naden rondom een kozijn

Verdeel de spouwankers goed over de isolatieplaat

Verdeel de ankers gelijkmatig over de plaat om naden en kieren te voorkomen:

 • Bevestig de isolatieplaat met minimaal vier spouwankers.
 • Breng geen ankers tussen twee platen aan.
 • Zet passtukken met minimaal twee spouwankers vast.
 • Druk de rozetten/schotels niet te diep in de isolatie om een ‘matras-effect’ te voorkomen.
 • Breng spouwankers altijd afwaterend aan (dus schuin aflopend naar het buitenspouwblad) om inwatering te voorkomen.

Houd een effectieve luchtspouw aan van minimaal 20 mm

Een aluminium bekleding op spouwisolatieproducten kan alleen bijdragen aan extra isolatiewaarde als er voldoende vrije luchtspouw aanwezig is.

Voorkom valspecie en beschadiging

 • Valspecie kan ertoe leiden dat een naad ontstaat tussen de isolatieplaten of zorgen voor vochtdoorslag.
 • Houd de isolatie hoger dan het metselwerk aan en verwijder valspecie op de isolatie.
 • Dek de isolatie én het metselwerk af bij onderbreking van het metselen.
 • Vervang beschadigde isolatieplaten.
 • Ga zorgvuldig om met de isolatieplaten om beschadigingen te voorkomen.
 • Voorkom onnodig insnijden van de isolatieplaten.
 • Breng na het isoleren het metselwerk op hoogte om beschadiging te beperken.

Houd de isolatie 50 mm los van de fundering

Regendoorslag van het buitenspouwblad verzamelt zich uiteindelijk op de funderingsbalk. Voorkom dat de isolatie langdurig nat wordt:

 • Breng de eerste rij isolatieplaten 50 mm boven de fundering aan of begin met een strook gesloten cellenisolatie (bijvoorbeeld EPS of XPS).

 

Verwerkingstips ISOVER Multimax producten

 • Druk de ISOVER Multimax producten goed aan tegen het binnenspouwblad. Dit voorkomt een 'valse' luchtspouw die de thermische isolatiewaarde negatief beïnvloedt.
 • De zijde voorzien van aluminiumfolie dient naar buiten te worden gericht (zichtzijde). Over de spouwankers worden kunststof klemschijven aangebracht.
 • ISOVER Multimax producten worden bij voorkeur verticaal verwerkt. Zo wordt een optimale ankerverdeling verkregen bij de toepassing van kalkzandsteen lijmelementen als binnenspouwblad. Horizontale verwerking is eveneens mogelijk. De isolatie dient in een halfsteensverband te worden aangebracht.
 • Per m2 minimaal 4 bevestigingen aanbrengen. De bevestigingen worden tenminste 100 mm van de rand van de plaat aangebracht en dienen ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar te liggen. In geval van blootstelling gedurende langere tijd aan weer en wind verdient het de voorkeur met extra bevestigingspunten te werken. Dit gaat wel ten koste van de isolatiewaarde.

 

Verwerkingstips ISOVER Mupan producten

 • ISOVER Mupan producten zijn bedoeld voor gedeeltelijke spouwvulling. Volledige vulling is niet aan te raden omdat bij het opmetselen ruimte nodig is tussen de isolatie en het buitenblad, voor een gemakkelijke verwerkbaarheid.
 • ISOVER Mupan producten worden bij voorkeur verticaal verwerkt. Zo wordt een optimale ankerverdeling verkregen bij de toepassing van kalkzandsteen lijmelementen als binnenspouwblad. Horizontale verwerking is eveneens mogelijk. De isolatie dient in een halfsteensverband te worden aangebracht.
 • ISOVER Mupan producten dienen zorgvuldig en goed sluitend tegen het binnenspouwblad te worden geplaatst. Over de spouwankers worden kunststof klemschijven aangebracht. De klemschijven aandrukken tot aan de isolatie.
 • Per m2 minimaal 4 bevestigingen aanbrengen. De bevestigingen worden tenminste 100 mm van de rand van de plaat aangebracht en dienen ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar te liggen. In geval van blootstelling gedurende langere tijd aan weer en wind verdient het de voorkeur met extra bevestigingspunten te werken. Dit gaat wel ten koste van de isolatiewaarde.