Isolatie van een prefab hellend dak met houtbouw daksegment

nieuwbouw

Sinds januari 2021 geldt voor gevels een Rc-eis van 4,7 m2.K/W en voor daken een Rc-eis van 6,3 m2.K/W. Om aan deze eisen te kunnen voldoen heeft ISOVER Systemroll in het assortiment. Met ISOVER Systemroll kunnen prefab daken thermisch, akoestisch en brandveilig worden geïsoleerd.

  

Voordelen

 • Het isoleren van een hellend dak leidt tot energiebesparing en bijbehorend lagere energiekosten.
 • Het isoleren van een hellend dak levert een beter energielabel op waardoor de waarde van een woning stijgt.
 • Een goed geïsoleerd hellend dak zorgt ervoor dat de warmte binnen en de kou en het vocht buiten blijft met als resultaat dat het wooncomfort wordt verhoogd.

Omschrijving

Met Systemroll 900 van 245 mm of Systemroll 1000 in 245 mm kan een hellend dak met één isolatielaag slank worden geïsoleerd. Systemroll 400 en 700 zijn in verschillende diktes beschikbaar, waarmee daken met 270 mm sporen kunnen worden geïsoleerd. Naast de uitstekende prestaties op het gebied van energiebesparing, akoestisch comfort en brandveiligheid, heeft het ISOVER Systemroll assortiment een hoge duurzaamheidsscore.

Bouwbesluit

Voor een dak geldt een minimale Rc-waarde van 6,0 m2K/W volgens het huidige Bouwbesluit. De berekeningen in Termical voor geprefabriceerde, grootschalige daksegmenten zijn gebaseerd op NEN 1068:2012/C1:2014.

Bij niet-homogene constructies worden verschillende doorsnedes onderkend. De U-waarden van de verschillende doorsnedes worden door middel van een houtpercentage vertaald naar een correcte Rc-waarde. Bovendien wordt rekening gehouden met de warmte-overdracht tussen verschillende materialen binnen niet-homogene lagen.

Bij het gebruik van I-liggers wordt uitgegaan van een standaard dikte van het lijf van de I-ligger van 10 mm en een dikte van de flens van 45 mm. De flensbreedte bedraagt 39 mm.

De bouwkwaliteitfactor bw bedraagt 0,02.

Technische specificaties

Product Dikte in mm Houtmaat in mm Houtpercentage Rc-waarde
Systemroll 400 265 270 7,80 % 6,32
Systemroll 700 260 270 7,80 % 6,51
Systemroll 700 135 + 135 270 7,80 % 6,61
Systemroll 900 245 245 7,70 % 6,30
Systemroll 1000 245 245 7,80 % 6,43
Systemroll 1000 135 +135 270 7,80 % 7,08

Berekeningen volgens NTA 8800

Termical is het rekenprogramma van ISOVER om geavanceerde Rc-berekeningen te maken

ISOVER Termical

Maak zelf uw thermische isolatieberekening

Verwerkingstips

 • Zorg dat de breedtemaat van de ISOVER Systemrollen overeenkomt met de vakbreedte die geïsoleerd moet worden. Houd hierbij een kleine overmaat aan, zodat de Systemroll goed klem komt te zitten.
  • Systemroll dikte kleiner dan 140 mm: vakbreedte + 8 mm
  • Systemroll dikte groter dan 140 mm: vakbreedte + 4 mm
 • Breng de isolatie onder lichte druk en gelijkmatig aan. Duw de rol met de vlakke hand aan de zijkanten goed naar beneden, zodat de isolatie volledig aansluit op de onderplaat van het gevel- of daksegment. Waar de isolatie niet goed aansluit op het element ontstaan warmteverliezen.
 • Let er bij smallere vakken op dat de isolatie er niet ingepropt wordt. Snijd ook hier de Systemroll zorgvuldig op maat en breng het nauwkeurig aan.
 • Kijk vooraf of er in de vakken klossen of andere oneffenheden zijn opgenomen. Snijd ter plaatse van deze oneffenheden de isolatie op maat.

Benodigdheden

Dit zijn de benodigdheden om een prefab dak te isoleren:

Materialen

 • Keuze uit:
  • Systemroll 1000
  • Systemroll 900
  • Systemroll 700
  • Systemroll 400
 • ISOVER Vario® KM Duplex UV klimaatfolie
 • ISOVER VARIO® KB1 tape
 • Dubbelzijdig tape
 • 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat