Isolatie van een geprefabriceerd gevelsluitend element met gevelbekleding

nieuwbouw

Om te voldoen aan de isolatie-eisen uit het Bouwbesluit voor nieuwbouwgevels biedt ISOVER diverse oplossingen voor isolatie van geprefabriceerde gevelsluitende elementenmet gevelbekleding. Het best passende product is per situatie afhankelijk van de eis en de beschikbare ruimte.

Om te voldoen aan de isolatie-eisen uit het Bouwbesluit voor nieuwbouwgevels biedt ISOVER diverse oplossingen voor isolatie van geprefabriceerde gevelsluitende elementen. Het best passende product is per situatie afhankelijk van de eis en de beschikbare ruimte.

Voordelen

 • Geschikt voor slanke houtskeletbouwgevels met een hoge isolatiewaarde
 • Nadelige koudebruggen worden onderbroken waardoor slanker kan worden gebouwd

Omschrijving

Voor slanke houtskeletbouwgevels is ISOVER RKL-31 Façade speciaal ontwikkeld. Dit isolatiesysteem met extra hoge isolatiewaarde loopt vóór de houten stijlen langs. Zo onderbreekt ISOVER RKL-31 Façade nadelige koudebruggen, waardoor 30 tot zelfs 90 mm slanker kan worden gebouwd.

Voor prefab houtbouw heeft ISOVER een breed Systemroll assortiment. Door verschillende breedtematen, lambda waarden en diktes, kunnen de meest uiteenlopende gevelelementen worden geïsoleerd. In combinatie met de ISOVER RKL-31 Facade, worden de koudebruggen onderbroken en wordt de isolatiewaarde van het element fors verhoogd.

Bouwbesluit

Voor de gevel geldt volgens het Bouwbesluit een minimale Rc-waarde van 4,5 m2.K/W. Bij niet-homogene constructies worden verschillende doorsnedes berekend. De U-waarden van de verschillende doorsnedes worden door middel van een houtpercentage vertaald naar een correcte Rc-waarde. Bovendien wordt rekening gehouden met de warmte-overdracht tussen verschillende materialen binnen niet-homogene lagen.

Bij het gebruik van I-liggers wordt uitgegaan van een standaard dikte van het lijf van de I-ligger van 10 mm en een dikte van de flens van 45 mm. De flensbreedte bedraagt 39 mm.

De bouwkwaliteitfactor bw bedraagt 0,02, uitgaande van prefabricage onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden.

Tips

De glaswol isolatiedekens van ISOVER voor de prefab houtbouw hebben een hoge isolatiewaarde, zijn onbrandbaar, hebben goede akoestische eigenschappen en zijn eenvoudig te verwerken. De sterk gecomprimeerde dekens nemen weinig ruimte in tijdens transport en opslag.

Technische specificaties

Isolatie Isolatiedikte Houtmaat Houtpercentage1) RKL dikte Rc in m2.K/W
Systemroll 400 260 mm 270 mm 20%   4,99
Systemroll 1000 245 mm 245 mm 20%   4,99
Systemroll 700 260 mm 275 mm 20%   5,14
Systemroll 1000 180 mm 184 mm 20% 50 mm 5,33
Systemroll 700 190 mm 190 mm 20% 50 mm 5,31
           
Systemroll 1000 245 mm 245 mm 22%   4,82
Systemroll 400 260 mm 270 mm 22%   4,84
Systemroll 700 260 mm 270 mm 22%   4,98
Systemroll 1000 180 mm 184 mm 22% 50 mm 5,20
Systemroll 700 190 mm 190 mm 22% 50 mm 5,20

Berekeningen volgens NTA 8800

1) Voor niet dragende elementen is gerekend met 20% hout en voor dragende elementen met 22%. Bij dragende elementen is gerekend met een extra beplating van 9 mm in de Rc-berekening. Voor berekeningen met andere houtpercentages, zie ons online rekenprogramma Termical.

Termical is het rekenprogramma van ISOVER om geavanceerde Rc-berekeningen te maken

ISOVER Termical

Maak zelf uw thermische isolatieberekening

Benodigdheden

Dit zijn de benodigdheden om een scheidingswand te isoleren:

Materialen

 • Keuze uit ISOVER isolatieplaten
  • Systemroll 400
  • Systemroll 700
  • Systemroll 1000
 • ISOVER Vario® KM Duplex UV klimaatfolie
 • Houten stijl- en regelwerk
 • Dampdoorlatende, waterkerende folie
 • Geventileerde luchtspouw ≥ 25 mm, gevormd door spijkerregels
 • Binnenbeplating 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat
 • Buitenbekleding, houten delen of beplating

Optioneel bij RKL oplossing

 • ISOVER RKL-31 Façade
 • ISOVER RKL spacer
 • ISOVER Façade Tape

Hulpmiddelen

 • Schroefboormachine
 • (IJzer)zaag
 • Potlood
 • Rolmaat
 • Keukenmes
 • Waterpas
 • Zaag
 • Mondkapje
 • Handschoenen

Verwerking

Verwerkingstips voor isolatie met ISOVER Systemroll en ISOVER RKL-31 Façade:

 • Kijk vooraf of er in de vakken klossen of andere oneffenheden zijn opgenomen. Snijd ter plaatse van deze oneffenheden het isolatiemateriaal op maat.
 • Zorg dat de breedtemaat van de ISOVER Systemroll overeenkomt met de vakbreedte die geïsoleerd moet worden. Houd hierbij een kleine overmaat aan, zodat het isolatiemateriaal goed klem komt te zitten.
  • ISOVER Systemroll dikte kleiner dan 140 mm: vakbreedte + 8 mm
  • ISOVER Systemroll dikte groter dan 140 mm: vakbreedte + 4 mm.
 • Let er bij smallere vakken op dat de isolatie er niet ingepropt wordt. Snijd ook hier ISOVER Systemroll zorgvuldig op maat en breng het nauwkeurig aan.
 • Gebruik aan de warme zijde van de constructie de zelfregulerende ISOVER VARIO® KM Duplex UV klimaatfolie.