Hero Image
WKB en ISOVER
Bouwbesluit
4 min

Wet kwaliteitsborging legt bewijsvoering bij aannemer

In mei 2019 werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Vanaf 2021 trad de wet stapsgewijs in werking en sindsdien moeten bouwers aantonen dat een bouwwerk aan de regelgeving voldoet, zowel op papier als in de praktijk. De nadruk bij deze nieuwe wetgeving ligt op de borging van de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk.

Het doel van de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging is aangenomen om het verschil tussen papieren bouwplannen en het daadwerkelijk opgeleverde bouwwerk te verkleinen. De bouwkwaliteit moet dus omhoog. En dat is beter voor de opdrachtgever (particulier of zakelijk). Deze wet geeft namelijk meer duidelijkheid over aansprakelijkheid als er na oplevering gebreken worden ontdekt.

Wie controleert het werk?

Samen met de aannemer maakt een private kwaliteitsborger een risicoanalyse van het bouwwerk en wordt bekeken op welke manier en hoe vaak bepaalde onderdelen moeten worden gecontroleerd. Het is aan de aannemer om de kwaliteit te documenteren gedurende de uitvoering. De kwaliteitsborger ziet toe op de kwaliteit van de bouw tijdens het gehele bouwproces en doet uiteindelijk een uitspraak of het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.

Wat en hoe moet de aannemer documenteren?

De aannemer moet bij oplevering van de woning een gebouwdossier overhandigen met hierin onder andere de tekeningen en berekeningen, de prestaties van de installaties en de verwerking van de toegepaste materialen. Het zorgvuldig bijhouden van een gebouwdossier versterkt de bewijspositie van de aannemer bij eventuele claims. Het is immers niet aan de woningeigenaar, maar aan de aannemer om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.

Kwaliteit borgen van buitengevelisolatie met ISOVER WKB tool

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

De wet versterkt de positie van de opdrachtgever. De aannemer is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw gedurende de gehele garantieperiode. Daarom zijn aspecten zoals intrinsieke eigenschappen van het materiaal en de juiste verwerking ervan cruciaal.

Tot 50% lager!

Als de isolatiewerkzaamheden slecht zijn uitgevoerd kan de uiteindelijke isolatiewaarde in de praktijk tot wel 50% lager uitvallen.

Welke rol speelt isolatie bij de kwaliteit van een bouwwerk?

Isolatie is bij oplevering van een bouwwerk onzichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Zeker met de BENG-wetgeving is het belangrijk dat de isolatiewaarden die op papier staan daadwerkelijk in de praktijk worden behaald. De BENG 1-eis stelt namelijk een maximum aan de energiebehoefte van een gebouw. Als de isolatiewerkzaamheden slecht zijn uitgevoerd kan de uiteindelijke isolatiewaarde in de praktijk tot wel 50% lager uitvallen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de BENG-indicatoren, het comfort in huis en op de hoogte van de energierekening. In het ergste geval kan de woningeigenaar eisen om de constructie open te breken en opnieuw op te bouwen.

Ondersteuning van ISOVER

Het eindresultaat van de isolatie valt of staat met de intrinsieke eigenschappen van het isolatiemateriaal en de uitvoeringskwaliteit. Zeker bij spouwmuren is een goede uitvoering belangrijk, omdat deze veelal op de bouwplaats worden geïsoleerd, zonder de ideale omstandigheden van prefabricage. Daarom biedt ISOVER diverse services aan om de benodigde kwaliteit te realiseren, zoals toolbox-sessies op de bouwplaats, opleidingen en garanties.

Spouwcheck-app

Om de aannemer te helpen een goede kwaliteit van isoleren te garanderen en te documenteren heeft ISOVER de ISOVER Spouwcheck-app ontwikkeld. Met deze app krijgt de aannemer aan de hand van foto’s binnen 24 uur feedback van ISOVER specialisten op de kwaliteit van verwerking. Pas als aan alle aandachtspunten is voldaan, wordt het isolatiewerk goedgekeurd. Na oplevering kan een rapport worden gegenereerd voor het gebouwdossier. Voor aannemers is dit een handige manier om gedocumenteerd te onderbouwen dat de isolatie op de juiste manier is verwerkt.