Hero Image
Glaswol is een brandveilige oplossing
Brandveiligheid
3 minutes min

Brandveiligheid en glaswol

ISOVER glaswol is brandveilig. Vrijwel alle producten vallen in brandklasse A volgens EN 13501-1. Dit betekent dat ISOVER​ glaswol onbrandbaar is, niet bijdraagt aan de verspreiding van brand en geen giftige rook verspreidt.

CE Markering

Vrijwel alle ISOVER producten vallen in de beste brandklasse A1 volgens EN 13501-1. Oftewel: onbrandbaar. De specifieke brandklasseringen zijn vermeld bij de informatie van het betreffende product.

Brandklasse

Vrijwel alle ISOVER producten vallen in de beste brandklasse A1 volgens EN 13501-1. Oftewel: onbrandbaar. De specifieke brandklasseringen zijn vermeld bij de informatie van het betreffende product.

Toegepast in constructies kunnen met ISOVER glaswolproducten optimale brandwerende resultaten worden behaald. Volgens hoofdstuk 2, afdeling 2.13, 2.16 & 2.17 van het Bouwbesluit dienen woningen en gebouwen zodanig te worden gebouwd dat de uitbreiding van brand naar omliggende ruimtes of gebouwen wordt beperkt. Hiervoor worden eisen gesteld aan de WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag). ISOVER biedt isolatieoplossingen om aan de diverse WBDBO-eisen te voldoen.

WBDBO

De term WBDBO staat voor Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag. De WBDBO is met name van belang om voldoende waarborg te geven dat de verspreiding van brand door branddoorslag of –overslag voor omliggende ruimtes en gebouwen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Tot 240 minuten brandwerendheid

ISOVER ULTIMATE is een nieuwe generatie minerale wol van hoge kwaliteit. ULTIMATE heeft dezelfde positieve eigenschappen als ISOVER glaswol en is daarnaast bestand tegen extra hoge temperaturen. Hierdoor beschikt ULTIMATE over uitstekende brandwerende eigenschappen en is daarmee zeer geschikt voor constructies waar de brandveiligheidseisen hoog zijn. Voor metalen binnendoosconstructies is www.isover-technische-isolatie.nl.

Bepalen van de WBDBO

De WBDBO tussen twee gebouwen wordt bepaald afhankelijk van de onderlinge afstand van de gebouwen:

Gebouw afstand > 5 meter

Indien de afstand tussen de gebouwen groter is dan 5 meter, kan een brand zich alleen uitbreiden via brandoverslag, d.w.z. via stralingsoverdracht (branduitbreiding naar andere gebouwen via vliegvuur wordt hier niet beschouwd). Als bepalingsmethode wordt hiervoor de brandoverslag-bepaling volgens NEN 6068 gebruikt. Aan een WBDBO-waarde wordt voldaan indien de openingen op de straling-ontvangende gevel nergens een stralingsflux van meer dan 15 kW/m2 ontvangen.

Gebouw afstand < 1 meter

Indien de afstand tussen de gebouwen kleiner is dan 1 meter, dan zal een brand zich uitbreiden via een sterk op branddoorslag lijkend mechanisme. Als bepalingsmethode wordt hiervoor NEN 6069, NEN 6071 of NEN 6073 gebruikt. De WBDBO is dan de som van de brandwerendheid van binnen naar buiten en de brandwerendheid van buiten naar binnen van de geveldelen in het branduitbreidingstraject.

Gebouw afstand tussen 1 en 5 meter

Indien de afstand groter is dan 1 meter, maar kleiner dan 5 meter, kan een brand zich in principe uitbreiden via één van beide hierboven genoemde mechanismen, of via een combinatie ervan. Voor deze tussencategorie wordt de brandwerendheid daarom gelijk gesteld aan het afstandsinterval (< 1 of > 5 m) dat de meest ongunstige waarde geeft.