Hero Image
Glaswol is een brandveilige oplossing
Brandveiligheid
1 min

Branddoorslag (gevelafstand < 1 meter)

Bij een afstand tussen de gebouwen die kleiner is dan 1 m, zal een brand zich uitbreiden via een sterk op branddoorslag lijkend mechanisme. Voor het bepalen van de WBDBO gaan we voor deze gevelafstanden daarom uit van de branddoorslag-bepaling volgens NEN 6068, die daarvoor doorverwijst naar NEN 6069, NEN 6071 en NEN 6073.

De WBDBO is dan de som van de brandwerendheid van binnen naar buiten van de gevel van het brandende gebouw en de brandwerendheid van buiten naar binnen van de gevel van het andere gebouw, ervan uitgaand dat deze route het snelste branduitbreidingstraject is. Voor de brandwerendheden zijn de volgende crteria van belang: van binnen naar buiten de beoordelingscriteria “vlamdichtheid betrokken op de afdichting” en “thermische isolatie betrokken op de warmtestraling”; voor de waarde van buiten naar binnen de beoordelingscriteria “vlamdichtheid betrokken op de afdichting” en “thermische isolatie betrokken op de temperatuur”.