1 min

Mag ik een open ruimte laten tussen de glaswol en de klimaatfolie als de gordingen dikker zijn dan de glaswol?

Dat mag. Zorg daarbij wel voor een goede kierdichting van het dakbeschot en een goede luchtdichte afwerking van de klimaatfolie, zodat er geen luchtstromen ontstaan in de ruimte tussen de glaswol en de klimaatfolie. 

Het beste is echter om de beschikbare ruimte volledig op te vullen met bijvoorbeeld Isover Comfortpanel isolatieplaat voor een nog betere energiebesparing. Deze extra kosten heeft u snel terugverdiend op uw energierekening.