Isolatie van een zwevende dekvloer

nieuw-/bestaande bouw

Geluidsoverlast is een vaak voorkomend probleem in bijvoorbeeld appartementengebouwen, kantoorpanden of gedeelde woningen. Contactgeluidsisolatie met ISOVER Sonefloor, een drukvaste onbeklede glaswolplaat, verhelpt dit probleem.

  

Voordelen

 • Contactgeluidsisolatie van een zwevende dekvloer zorgt voor minder geluidsoverlast.

Omschrijving

Door de dunnere diktes is ISOVER Sonefloor dekvloer met name geschikt voor slanke vloerconstructies. De hoge drukvastheid en vormvastheid van de glaswolplaat maken de juiste verwerking eenvoudig en het risico van contactbruggen wordt verkleind, zodat voldaan kan worden aan de contactgeluidseisen van het Bouwbesluit en de comfortklasse volgens NEN 1070. Zo is een LnT,A lager dan 39 dB haalbaar, afhankelijk van de toegepaste constructie en wijze van uitvoering.

Zo is ISOVER Sonefloor als zwevende dekvloer geschikt voor geluidsisolatie en met name contactgeluid.

Verwerkingstips

 • De betonnen draagvloer dient een vlak en schoon oppervlak te hebben.
 • De zwevende vloer dient volledig vrij gehouden te worden van opgaand werk, zoals wanden, deuren en nissen door bijvoorbeeld het plaatsen van kantstroken met een dikte van tenminste 8 mm.
 • Om contactbruggen tijdens de verwerking te voorkomen, dienen de randstroken boven de aan te brengen dekvloer uit te steken.
 • Randstroken kunnen worden gesneden uit ISOVER Sonefloor. Na uitharding van de dekvloer kan het overtollige gedeelte van de stroken worden afgesneden.
 • Om contactbruggen te voorkomen mogen de plinten de dekvloer of harde vloerafwerking niet raken.
 • Contactbruggen verslechteren namelijk de akoestische prestatie. ISOVER Sonefloor dient nauwsluitend met verspringende naden gelegd te worden. Breng op de isolatie een waterkerende PE-folie van minimaal 0,2 mm dik aan, met een overlap van ca. 10 cm.
 • De folie dient boven de randstroken uit te steken.
 • Plak de naden van de folie af, zodat er een dicht geheel ontstaat en er geen specie of cementwater van de dekvloer onder de folielaag terecht kan komen.
 • Indien op de ruwe betonvloer leidingen lopen, dan dient de ruimte tussen de leidingen tot de bovenzijde volledig uitgevuld te worden met op maat gesneden ISOVER Sonefloor.
Renovatie klussen starten op ISOVER.nl

Alles over isoleren

Leer hoe optimaal geïsoleerd kan worden met onze gratis eLearning modules

Technische specificaties

Akoestische eigenschappen

Contactgeluidisolatie: een contactgeluidniveau LnT,A van minder dan 39 dB is te behalen, afhankelijk van de toegepaste constructie.

Dynamische stijfheid s' volgens EN 29052-1

 • Sonefloor 12mm: 17 MN/m3
 • Sonefloor 15mm: 15 MN/m3
 • Sonefloor 20mm: 11 MN/m3
 • Sonefloor 25mm: 9 MN/m3
 • Sonefloor 30mm: 8 MN/m3

Druksterkte

 • Gemiddelde drukbelasting bij 10% vervorming volgens EN 826: 8,0 kPa (voor ISOVER Sonefloor met een dikte van 20 mm).
 • Kruip: op lange duur stabiel volgens EN 1606. Vervorming na 25 jaar < 1 mm (gemeten voor ISOVER Sonefloor met een dikte van 20 mm volgens EN 12431, rapport EMPA).
 • Gemiddelde statische indrukking, compressibility c = dL-dB volgens EN 12431: druksterkteklasse CP3 na belasting van 50 kPa (≈ 5.000 kg/m2). N.B. 100 kg/m2 = 980 N/m2 = 0,98 kPa.