Hero Image
Verduurzamen van de woningmarkt door goed te isoleren
2 min

Isover Nederland investeert in toekomstbestendig bedrijventerrein Vosdonk Etten-Leur

Op 20 maart jl. heeft Mark Rippens, fabrieksdirecteur van Isover Nederland, het plan van aanpak van het project Grote Oogst Vosdonk getekend. In het project werken de provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant Zeeland, de gemeente Etten-Leur en verschillende ondernemers van het bedrijventerrein Vosdonk samen om het bedrijventerrein verder te ontwikkelen tot een duurzame en toekomstbestendige werkomgeving.

Grote Oogst Vosdonk

Het plan kent een viertal focusgebieden met als doel duurzaam en slim gebruik van energie, een aangename groene werkomgeving creëren en duurzaam gebruik van grondstoffen en materialen. Zo hebben de bedrijven afgesproken 60% minder CO2 uitstoten in 2030. Dit is een uitdaging gezien de huidige energievraag van het bedrijventerrein, het elektriciteitsnet vol is en de energiewet nog niet is aangepast. Toch zien de initiatiefnemers voldoende oplossingen, bijvoorbeeld met de aanleg van een lokaal energienetwerk of investeringen in waterstof en warmte. Daarnaast richten de partijen zich op volledig circulair gebruik van grondstoffen in 2050.

Klimaatadaptatie en aangename werkomgeving

Langs bestaande bedrijfstuinen komt meer ruimte voor groen en fiets- en wandelpaden. Dat bevordert een prettige werkomgeving én is goed voor de klimaatadaptatie. Het voorkomt hittestress en zorgt ervoor dat water langer wordt vastgehouden zonder dat het overlast veroorzaakt.

Provinciaal programma Grote Oogst

Vosdonk is 1 van de 13 grote bedrijventerreinen in Noord-Brabant die de provincie sneller wil verduurzamen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Meer weten over dit programma, ga dan naar de projectpagina van het Project Grote Oogst.

Het plan om bedrijventerrein Vosdonk te verduurzamen is ondertekend door gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Ger de Weert en vertegenwoordigers van Alumet B.V., Benjamin en Isover Nederland.

Foto: Peter van Trijen