Hero Image
BENG
4 min

Welke invloed heeft BENG op het ontwerp?

Na 25 jaar EPC zijn er met de invoering van BENG andere eisen waar rekening mee gehouden moet worden in een ontwerp. Welke eisen dat zijn en wat dat betekent voor uw ontwerp? 

Het verschil tussen EPC en BENG

Om inzichtelijk te maken welke invloed BENG heeft op uw ontwerp, moet er eerst gekeken worden naar het verschil tussen EPC en BENG.

Het vorige Bouwbesluit vereiste voor ieder nieuw gebouw een EPC-berekening conform de NEN 7120. Deze indicatie werd al in 1995 ingevoerd en heeft na 25 jaar plaatsgemaakt voor de huidige bepalingsmethode: de NTA 8800. Niet alleen is deze norm relevant voor BENG en voor het Energielabel nieuwbouw, ook bepaalt deze norm de energieprestatie in de bestaande bouw. 

De BENG methodiek

De BENG-methodiek heeft dus de EPC vervangen en wordt berekend aan de hand van de bepalingsmethode NTA8800. Waar de EPC een dimensieloos getal was (zonder aanduiding van absoluut verbruik in bijvoorbeeld kWh of joule), kijkt BENG wel naar het energieverbruik, namelijk in kWh per vierkante meter per jaar. De eis stelt tevens een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling.

 

Invloed van BENG op het ontwerp

 

Het is daarom van belang dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan goede details die besparen op de energievraag of bijvoorbeeld de oriëntatie van de woning. Beide hebben invloed op de BENG 1 uitkomst.

Waar moet in de ontwerpfase rekening mee worden gehouden?

De aanscherpingen van de EPC-eis, de laatste in 2015, werden vaak behaald door het verhogen van de isolatiewaarden en het toepassen van installaties. Zo zijn de huidige minimale Rc-waarden van 6,3m².K/W in het dak, 4,7 m².K/W in de gevel en 3,7 m².K/W in de vloer hoger dan de voorheen geldende Rc 3,5 voor de schil. Om de EPC 0,4 te halen, werden meer zonnepanelen en douchewater-wtw-installaties geplaatst. Maar met een berekend maximum aan energiebehoefte, moet er ook meer gekeken worden naar luchtdichtheid, U-waarde van beglazing en compactheid van een gebouw. Daarnaast speelt ook de oriëntatie van de woning een rol. Indien de woning een gunstige oriëntatie heeft ten opzichte van de zontoetreding, levert dit een positieve bijdrage aan het verwarmen van de woning. Het kan echter ook betekenen dat voor de betreffende woning in bepaalde periodes zonwering nodig is om oververhitting te voorkomen of dat er extra energie nodig is voor koeling. Hiervoor is de TO-juli opgenomen in de NTA 8800.

In hoeverre heeft BENG invloed op mijn ontwerp?

De BENG methodiek, die de energiebehoefte in kWh/m²/jaar uitdrukt, kijkt alleen naar de gebruiksoppervlakte (Ag in m²) en houdt geen rekening met de verliesoppervlakte van een woning. Wanneer een woning dus veel verliesoppervlakte (Als in m²) heeft, is het veel moeilijker om een lage energiebehoefte te realiseren ten opzichte van een woning met weinig verliesoppervlakte, ook al zijn de woningen even groot in gebruiksoppervlakte. Om ervoor te zorgen dat ook woningen met een minder gunstige geometrieverhouding (Als/Ag) kunnen voldoen aan de BENG eisen, is er voor gekozen om de gebouwvorm mee te nemen in de hoogte van de eis. Zo blijft een architect vrij in zijn ontwerp en blijven de bouwkosten beheersbaar.

Wilt u meer weten over de verschillen met de EPC, de invloeden van de geometrieverhouding of die van diverse maatregelen op de BENG resultaten? Download dan het whitepaper of neem contact op met een van onze Technical Engineers.

ISOVER BENG Whitepaper

Laat u adviseren

Of u nu werkzaam bent in de voorbereiding, de advisering of de uitvoering, de BENG wet- en regelgeving heeft invloed op uw werk. Goede details en de juiste kennis leggen de fundering voor een nauwkeurige uitvoering. Hoe u dit het beste aan kunt pakken, leggen de technisch adviseurs van ISOVER u graag uit.