Hero Image
BENG kent meerdere eisen voor de nieuwbouw
BENG
3 min

De vierde eis binnen BENG: TOjuli

BENG, Bijna EnergieNeutraal Gebouw, bestaat uit drie eisen waarmee op voorhand wordt berekend hoeveel energie een woning nodig heeft voor verwarmen, koelen, verbruik door installaties en warm tapwater (BENG 1 en BENG 2). Daarnaast moet de woning ook zelf energie opwekken, wat wordt weergegeven in de BENG 3-eis. Er is echter nog een vierde eis: TOjuli. Een indicatiegetal waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat het risico is qua temperatuuroverschrijding.

Vanwaar de TOjuli?

In Nederland hebben we in de zomer steeds langere warme perioden. Door bijvoorbeeld hoge Rc-waarden in de schil, een goede luchtdichting en betere U-waarden van het glas, blijft de warmte, die veelal door opwarming door de zon via raampartijen plaatsvindt, langer binnen. Dit is prettig voor de winter, maar kan discomfort en gezondheidsrisico’s veroorzaken in de zomer. Om hoge binnentemperaturen te beperken is naast de drie BENG-eisen, nog een eis toegevoegd: de TOjuli. Een indicatiegetal waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat het risico is qua temperatuuroverschrijding. De grenswaarde voor de TOjuli is op 15 juli 2021 vastgesteld op 1,2.

Hoe wordt de temperatuuroverschrijding berekend?

Met de komst van BENG werd de NEN7120 vervangen door de NTA 8800. De formule voor het berekenen van TOjuli staat in die NTA 8800:

                                                               Koudebehoefte (Qc) in kWh x 1.000
TOjuli  = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                   Warmteoverdrachtscoëfficiënt transmissie en ventilatie (Hc in W/K) x 744 uur

De koudebehoefte (Qc) is het verschil tussen warmtewinst en warmteverlies. Dit wordt gedeeld door de warmteoverdrachtscoëfficiënt (voor transmissie door de schil en voor ventilatie) en de lengte van de maand juli (in uren).

Indien een woning zo wordt ontworpen dat er veel warmtewinst is, denk aan instraling van de zon, en een laag warmteverlies, door bijvoorbeeld hele goede luchtdichtheid en hoge Rc-waarden, is dit dus ongunstig voor de TOjuli uitkomst.

Wat als de grenswaarde van TOjuli wordt overschreden?

Indien de grenswaarde wordt overschreden zijn er drie opties om alsnog aan de TOjuli eis te voldoen:

  1. Het toepassen van passieve maatregelen. Denk hierbij aan zonwering, langere overstekken, afmeting van de ramen, spuiventilatie of de woning anders oriënteren.
     
  2. Omdat TOjuli een indicatiegetal is, kan met een berekening op basis van een dynamisch simulatieprogramma (temperatuuroverschrijdingsberekening), alsnog worden aangetoond dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De referentie voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) wordt daarvoor gesteld op 450 uur. De afkorting GTO staat voor gewogen temperatuuroverschrijdingsuren.
    In de GTO wordt naast het totaal aantal uur van overschrijding, ook gekeken naar de hoogte van de overschrijding. Een overschrijding van 4 uur met 30 graden heeft een groter discomfort dan een overschrijding van 4 uur met 26 graden.
     
  3. Toepassen van een actief koelsysteem. Voor woningen waarbij een actief koelsysteem wordt toegepast, wordt de TOjuli automatisch op 0,0 gezet. Het is van belang om te kijken welke installatie wordt toegepast die voor de koeling moet zorgen. Dit omdat het verbruik van de installatie moet worden meegenomen in de BENG 2 eis. Een installatie met een minder goed rendement, heeft immers een hoger energieverbruik. En een hoger primaire energieverbruik kan ervoor zorgen dat de woning zelfs een minder goed energielabel krijgt (wat gebaseerd is op BENG 2) of niet aan de BENG 2 eis wordt voldaan.   

NTA 8800 gecertificeerd

De TOjuli en BENG kunnen lastige onderwerpen zijn, en een grote impact hebben op de betaalbaarheid en duurzaamheid van een woning. Daarom zijn onze Technical Engineers NTA8800 gecertificeerd. Zij kunnen u helpen bij deze complexe vraagstukken. Benieuwd hoe? Neem contact met ons op!