Hero Image
BENG
3 min

BENG vs. EPC

De overgang van EPC naar BENG leverde veel vragen op. Zijn BENG-woningen duurder dan EPC-woningen bijvoorbeeld, en zo ja wat is dan het verschil? En is dat verschil beheersbaar en kan het op de energierekening worden terugverdiend? We onderzochten de antwoorden op deze vragen. 

Laten we eerst eens kijken naar de invloed van BENG op het kostenaspect. Het vorige Bouwbesluit vereiste voor ieder nieuw gebouw een EPC-berekening conform de NEN 7120. De BENG-methodiek heeft die EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) vervangen en wordt berekend aan de hand van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Waar de EPC een dimensieloos getal was (dus zonder aanduiding van absoluut verbruik in bijvoorbeeld kWh of joule), kijkt BENG wel naar het energieverbruik, namelijk in kWh per vierkante meter per jaar. En BENG stelt ook een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling.

Om deze redenen is het van belang dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten die invloed hebben op de energievraag. Deze dienen zodanig te worden beperkt dan wel benut, dat de BENG 1-eis wordt behaald, of dat een woning zelfs energieneutraal kan zijn. Het spreekt voor zich dat de juiste keuzes daarbij een invloed hebben op de betaalbaarheid van de woning.

Materiaalkeuze

Omdat het beleid is om woningen steeds duurzamer te maken en tegelijkertijd ook te kijken naar de betaalbaarheid, moet worden gezocht naar een optimum. Wat is het juiste pakket aan maatregelen, die een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid én de kosten beheersbaar houden? Op basis van een grootschalig onderzoek, heeft DGMR dit voor veel verschillende maatregelen in kaart gebracht. En wat blijkt; als een ISOVER glaswol-oplossing wordt toegepast voor een Rc 5,0 in de gevel en Rc 7,0 voor het dak, leveren de extra maatregelen een positieve bijdrage aan CO2-besparing en de woning wordt niet onnodig duur gemaakt.

Maatregelen zoals het verder verhogen van de Rc-waarde in de gevel, dan wel kiezen voor een ander materiaal, maken de woning onnodig duur en kosten meer CO2 dan in 75 jaar wordt bespaard. Zo zal bij een tussenwoning de extra CO2 die nodig is, om van een Rc 5,0 met ISOVER glaswol naar een Rc 5,5 met PIR te gaan, pas na meer dan 100 jaar zijn terugverdiend. En ook op het gebied van kostenbesparing is dit geen logische keuze. Een rijtussenwoning met Rc 5,5 in een PIR-oplossing ten opzichte van een Rc 5 oplossing met glaswol, kost ruim € 2.500 meer. Terwijl de besparing op het energieverbruik slechts € 12,76 per jaar bedraagt.

Wilt u meer weten over de verschillen met de EPC, de invloeden van de geometrieverhouding of de invloeden op de BENG-resultaten? Download dan het ISOVER BENG Whitepaper of neem contact op met een van onze technisch adviseurs. 

Laat u adviseren

Of u nu werkzaam bent in de voorbereiding, de advisering of de uitvoering, de BENG wet- en regelgeving gaat invloed hebben op uw werk. Goede details en de juiste kennis leggen de fundering voor een nauwkeurige uitvoering. Hoe u dit het beste aan kunt pakken, leggen de technisch adviseurs van ISOVER Nederland u graag uit. De accountmanagers geven daarnaast begeleiding op de bouwplaats door o.a. ISOVER Toolbox meetings.

Benieuwd wat ISOVER voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op!