1 min

Is Isover inblaaswol veilig voor de gezondheid van mens en dier?

Ja. Isover glaswol is:

  • Veilig in toepassing en gebruik;
  • Niet kankerverwekkend en geen risico voor de gezondheid volgens de Richtlijn 97/69/EC van de Europese Commissie;
  • Vrij van drijfgassen en insecticiden;
  • Vrij van vlamvertragende en grondwaterverontreinigende chemische toevoegingen.