1 min

Is Isover inblaaswol brandbaar?

Nee, Isover inblaaswol (Isover Insulsafe Cavity) is onbrandbaar. Het valt in de beste klasse A1 volgens EN 13501-1 en draagt dus niet bij aan de verspreiding van brand.