Energielabel opwarmertje voor Wet Kwaliteitsborging?

22 / 06 / 2021
 • BENG

Dat de BENG sinds dit jaar van kracht is, is bij de meesten wel bekend. Maar wat nog niet de aandacht krijgt die het wel zou moeten krijgen, is de introductie van het vernieuwde energielabel. Helemaal omdat het ook voor nieuwbouw geldt en bewijslast een grote rol gaat spelen. 

NTA 8800 de rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw

Vanaf dit jaar moet nieuwbouw voldoen aan BENG. Om deze wijziging in het Bouwbesluit te kunnen maken, is een nieuwe rekenmethodiek ontwikkeld, die de NEN 7120 heeft vervangen. Met deze nieuwe rekenmethodiek, NTA 8800, wordt bepaald wat de energieprestatie is van een gebouw.
Omdat het een methodiek is waarmee de energieprestatie van een woning of utiliteitsgebouw wordt berekend, wordt dit voor zowel renovatie als nieuwbouw toegepast. Dankzij de NTA 8800 hoeft dus géén onderscheid meer worden gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw en kunnen alle gebouwen worden voorzien van een energielabel.

Energielabel nieuwbouw

Omdat de NTA 8800 voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw toepasbaar is, zullen alle gebouwen die worden opgeleverd na 1 januari 2021 moeten worden voorzien van een energielabel, ongeacht er een vergunning is verleend op basis van EPC. Het energielabel zal worden afgegeven voor een EP-W-adviseur die zijn toetsing doet op basis van het opnameprotocol die omschreven staat in ISSO 82.1 (voor woningbouw) en ISSO 75.1 (voor Utiliteit gebouwen)

Het energielabel wordt afgegeven op de BENG 2-eis. De BENG 2-eis is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatoren. Het is een nauwkeurige berekening van de energiebehoefte waarbij duurzame opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen wordt meegenomen.
 
"Opwarmertje voor Wet Kwaliteitsborging"
Omdat het energielabel is gebaseerd op een nauwkeurige energiebehoefteberekening, moet tijdens de bouw bewijslast worden verzameld hoe energetische aspecten zoals isolatie, zijn aangebracht. En eerlijk is eerlijk, dat is logisch. Door diverse oorzaken, zoals veranderende intrinsieke eigenschappen en kwaliteit van montage, kan de isolatiewaarde minder zijn dan berekend. Neem bijvoorbeeld het belang van een vlakke aansluiting tegen het binnenspouwblad. Slechts 5 mm tussen isolatie en binnenspouwblad zorgt voor een reductie van 50% op de Rc-waarde. Hierdoor kan de primaire energiebehoefte (BENG 2) stijgen en daardoor het energielabel verminderen.

Nu is het verzamelen van bewijslast, nog geen standaard werkwijze voor veel aannemers. En toch zal dit een steeds grotere rol gaan spelen. Vanaf 2022 is de Wet Kwaliteitsborging van kracht, waarbij de kwaliteit van de totale woning moet zijn geborgd. We kunnen dus zeggen dat het energielabel voor nieuwbouwwoningen een opwarmertje is voor de Wet Kwaliteitsborging.

Het is dus van belang dat tijdens de bouw, door onder andere foto’s, kan worden aangetoond dat de isolatie op de juiste manier is aangebracht, om grote energielekken te voorkomen. In de ISSO 82.1 staat omschreven hoe de bewijslast door middel van foto’s gedurende de bouw zal moeten worden aangeleverd. Hieronder het overzicht:
 • De dikte van isolatiemateriaal. Dit kan worden vastgelegd door een duimstok op de foto mee te fotograferen. Ook bewijslast door middel van facturen van de aangebrachte isolatie is een optie. 
 • Overzichtsfoto waarop de totale gevel en dak is te zien, vervolgens dient te worden ingezoomd zodat de verweringsaspecten gecontroleerd kunnen worden

Om aan te tonen dat de isolatie goed is verwerkt dienen er foto’s (gevel) te zijn van de volgende verwerkingsaspecten:
 • Aansluiting van de isolatie tegen het kozijn van raam en/of deur 
 • Isolatie vlak tegen het binnenspouwblad. 
 • Aansluiting van de isolatie bij het dak 
 • Verwerking van de isolatie bij de begane grondvloer
 • Aansluiting van het isolatiemateriaal op elkaar, op minimaal 4 verschillende plekken van de gevel 
 • Op foto’s moet te zien zijn welk merk en type materiaal is gebruikt.
   
Wilt u meer weten over het energielabel, BENG of de Wet Kwaliteitsborging? Neem dan contact op met een van onze Technical Engineers. 
 

Een energielabel op basis van bewijs

30 / 07 / 2020
 • BENG
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
BENG nieuws
Dat de BENG wet- en regelgeving op 1 januari 2021 van kracht gaat is inmiddels bij de meesten wel bekend. Maar wat nog niet de aandacht heeft die het wel zou moeten hebben, is de introductie van het vernieuwde energielabel. 

NTA8800; de rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw

Vanaf het  moment dat de EPC plaats maakt voor de BENG, gaan we dus voor nieuwbouwwoningen van een Energieprestatie Coëfficiënt naar een Bijna Energieneutraal Gebouw. Om deze wijziging in het Bouwbesluit te kunnen maken, is een nieuwe rekenmethodiek ontwikkeld, die de huidige NEN 7120 zal vervangen. Met deze nieuwe rekenmethodiek, NTA8800, kan worden bepaald wat de energieprestatie is van een gebouw.
Omdat het een methodiek is waarmee de energiebehoefte van een woning of utiliteitsgebouw wordt berekend, kan deze voor zowel renovatie als nieuwbouw worden toegepast. Dankzij de NTA8800 hoeft dus géén onderscheid meer worden gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw en kunnen alle gebouwen worden voorzien van een energielabel. 
 

Energielabel nieuwbouw

Het energielabel voor nieuwbouw is al vaker ter sprake gekomen, maar mede omdat de energieprestaties van bestaande bouw en nieuwbouw niet gelijk kon worden beoordeeld, is het nog geen wetgeving geworden. Daar komt nu dus verandering in! Omdat de NTA8800 voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw toepasbaar is, zullen alle gebouwen die worden opgeleverd na 1 januari 2021 moeten worden voorzien van een energielabel. Ook de EPC woning die volgend jaar wordt opgeleverd, zal op basis van de NTA8800 een energielabel krijgen.
Het energielabel zal worden afgegeven voor een EP-W-adviseur die zijn toetsing doet op basis van het opnameprotocol die omschreven staat in ISSO 82.1 (voor woningbouw) en ISSO 75.1 (voor Utiliteit gebouwen).

De BENG 2-eis is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren. Het is een nauwkeurige berekening van de energiebehoefte waarbij duurzame opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen wordt meegenomen.
 

Opwarmertje voor Wet Kwaliteitsborging

Omdat het energielabel is gebaseerd op een nauwkeurige energiebehoefteberekening, zal tijdens de bouw bewijslast moeten worden verzameld hoe energetische aspecten zoals isolatie, zijn aangebracht. En eerlijk is eerlijk, dat is logisch. Door diverse oorzaken, zoals veranderende intrinsieke eigenschappen en kwaliteit van montage, kan de isolatiewaarde minder zijn dan berekend. Hierdoor kan de primaire energiebehoefte (BENG 2) stijgen en daardoor het energielabel verminderen.

Nu is het verzamelen van bewijslast, geen standaard werkwijze voor veel aannemers. En toch zal dit  een steeds grotere rol gaan spelen. Zo zal in de nabije toekomst ook de Wet Kwaliteitsborging van kracht gaan, waarbij de kwaliteit van de totale woning moet zijn geborgd. We kunnen dus zeggen dat het energielabel voor nieuwbouwwoningen een opwarmertje is voor de Wet Kwaliteitsborging.
Het is dus van belang dat tijdens de bouw, door bijvoorbeeld foto’s, kan worden aangetoond dat onder andere de isolatie op de juiste manier is aangebracht. Dit om grote energielekken te voorkomen waardoor de vraag naar primaire energie groter wordt. In de ISSO 82.1 staat omschreven hoe de bewijslast door middel van foto’s gedurende de bouw zal moeten worden aangeleverd. 

Hieronder het overzicht:
 • Overzichtsfoto waarop de totale gevel en dak is te zien
 • De dikte van isolatiemateriaal. Dit kan worden vastgelegd door een duimstok op de foto mee te fotograferen. Ook bewijslast door middel van facturen van de aangebrachte isolatie is een optie.
 • Van overzichtsfoto waarop de totale gevel en dak is te zien, dient vervolgens te worden ingezoomd zodat de verweringsaspecten gecontroleerd kunnen worden.
 • Om aan te tonen dat de isolatie goed is verwerkt dienen er foto’s (gevel) te zijn van de volgende verwerkingsaspecten:
  • ​Op foto’s moet te zien zijn welk merk en type materiaal is gebruikt.
  • Aansluiting van de isolatie tegen het kozijn van raam en/of deur
  • Isolatie vlak tegen het binnenspouwblad.  Dit omdat een ruimte van slechts 5 mm tussen isolatie en binnenspouwblad zorgt voor 50% reductie op de Rc-waarde
  • Aansluiting van de isolatie bij het dak
  •  Verwerking van de isolatie bij de begane grondvloer  
  • Aansluiting van het isolatiemateriaal op elkaar, op minimaal 4 verschillende plekken van de gevel
 

Isover ondersteunt

Isover begrijpt dat het verzamelen van bewijslast, een flinke impact kan hebben op de werkzaamheden. Zo zullen gedurende de bouw foto’s moeten worden gemaakt van de aangebrachte isolatie, maar is de isolatie wel goed aangebracht? Wat zijn eigenlijk belangrijke verwerkingsaspecten die een grote invloed hebben op de energieprestatie van een gevel? Om jullie hierbij te helpen, hebben wij een app ontwikkeld. Jullie uploaden foto’s van de aangebrachte isolatie en wij geven binnen 24 uur feedback op de kwaliteit van de aangebrachte isolatie die op foto’s te zien is. Daardoor weet je snel of je aan de geëiste kwaliteit voldoet en wordt tevens op basis van de door jullie toegestuurde foto’s een dossier opgebouwd. Meer weten? Kijk op www.isover.nl/spouwzaken
 

Samen bouwen aan energieneutrale woningen

18 / 06 / 2020
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
BENG nieuws
  
Met oog op de Europese doelstellingen van 2050 moeten de woningen in Nederland steeds duurzamer gebouwd worden. Dat betekent dat er in de ontwerpfase meer moet worden nagedacht over o.a. de oriëntatie, de energieopwekking en de vorm van de woning of het gebouw. Isover heeft het nieuws omtrent BENG op de voet gevolgd en deelt de bevindingen graag met u!
 

Dit gaat er gebeuren

Vanaf 1 januari 2021 verlaten we na 25 jaar de EPC als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen en gaan we over op BENG. De nieuwe regelgeving die moet zorgen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. In Nederland gaan er drie BENG-eisen gelden voor het vaststellen van de energieprestatie van een gebouw, waar u vanaf januari 2021 aan moet voldoen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor uw nieuwbouwproject.
 

De vraag is; ‘Waarom?’

Mark van Houten, commercieel directeur van Isover is vastberaden en zegt dat als Nederland op dezelfde manier blijft bouwen, er straks woningen gerealiseerd worden die niet overeenkomen met de Europese doelstelling om de gebouwde omgeving zo duurzaam mogelijk te realiseren. “Alleen oog hebben voor hogere Rc waarde voor de schil is niet voldoende om aan de eisen van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) te voldoen. Hier is meer voor nodig.”

Daarom heeft Isover bouwadviesbureau DGMR gevraagd om onderzoek te doen. Welke maatregelen zijn er nodig op te voldoen aan de eisen voor BENG? Daarbij is gekeken naar onder andere energiebesparing en de impact van het materiaalgebruik. Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op. Eén daarvan is dat wanneer er niet eerder naar de details van een nieuwbouwwoning wordt gekeken, een huis straks niet duurzamer wordt, maar wel duurder!
 

De Isover BENG Website

Om de voorschrijvers en aannemers zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft Isover een nieuw onderdeel aan de Isover.nl toegevoegd. Op www.isover.nl/BENG vindt u informatieve artikelen, gratis ISSO-details, whitepapers én de BENGwijzer.

De Isover BENGwijzer is het resultaat van het eerder genoemde onderzoek van DGMR. Met deze unieke tool kan eenieder zijn eigen vergelijkingen maken, passend bij zijn of haar praktijksituatie en daar en eigen conclusie uit trekken. De gebruiker kan zelf selecteren of de nadruk moet liggen op kosten efficiëntie of duurzaamheid.

Benieuwd wat Isover voor u kan betekenen? Neem contact op met onze Accountmanagers of Technical Engineers via deze pagina. 

 

De accountmanagers en technical engineers van Isover mogen u weer bezoeken (bericht 3)

25 / 05 / 2020
 • Saint-Gobain
Levertijden Isover
   
Wij volgen, net als u, het nieuws rondom het coronavirus COVID-19 op de voet. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beperken. Ongewijzigd zijn onze leveringen en het plaatsen van bestellingen.

De accountmanagers en technical engineers van Isover mogen u weer bezoeken en gaan weer naar bouwplaatsen. Maar alleen op afspraak en met inachtneming van de Basisregels van de Rijksoverheid. Dit betekent dat zij geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden en bij verkoudheidsklachten van een van de partijen de afspraak verzetten naar een later moment.
 
Digitale ondersteuning is natuurlijk ook mogelijk. Neem gerust contact op met uw contactpersoon door te (video)bellen of door een e-mail of WhatsApp bericht te sturen.
 
https://www.isover.nl/contact

Uw Isover bestellingen en leveringen (bericht 1)

17 / 03 / 2020
 • Saint-Gobain
Levertijden Isover
Op dit moment leven we in een bijzondere tijd. Wij volgen, net als u, het nieuws rondom het coronavirus COVID-19 op de voet. Ook wij hebben diverse maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beperken.

Eén daarvan betreft onze account managers en technical engineers. Zij blijven voor u klaar staan. Echter, zij zullen geen klanten en bouwplaatsen bezoeken. Uiteraard zijn zij wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Ongewijzigd:

Plaatsen van bestellingen
De verkoop binnendienst blijft klaar staan voor onze klanten. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag; via de rechtstreekse telefoonnummers en per e-mail (verkoop@isover.nl).

Leveringen
Wij doen er alles aan om bestellingen uit te leveren, zoals u van ons gewend bent. U kunt uitgaan van onze levertijden beschreven in de Isover Catalogus Bouw 2020 en in de Isover Catalogus Technische Isolatie 2020. Wij willen benadrukken dat we de continuïteit van de leveringen kunnen waarborgen.
 
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon.

Fabriek operationeel i.c.m. coronavirus (bericht 2)

20 / 03 / 2020
 • Saint-Gobain
Levertijden Isover
   
Wij volgen, net als u, het nieuws rondom het coronavirus COVID-19 op de voet. Ook wij hebben diverse maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beperken. Ongewijzigd zijn onze leveringen en het plaatsen van bestellingen.

Leveringen
Wij leveren bestellingen uit aan onze klanten, zoals u van ons gewend bent. U kunt uitgaan van onze levertijden beschreven in de Isover Catalogus Bouw 2020 en in de Isover Catalogus Technische Isolatie 2020.
 
Plaatsen van bestellingen
De verkoop binnendienst staat uiteraard voor u klaar. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag; via de rechtstreekse telefoonnummers en per e-mail (verkoop@isover.nl).

Neem voor vragen hierover gerust contact op met uw contactpersoon.

Multimax 31 Ultra maakt energiezuinige woningen betaalbaar

06 / 09 / 2019
 • Isolatie-eisen
 • Productintroductie
  
Isover Multimax 31 Ultra


Het is steeds vaker in het nieuws; nieuwbouwwoningen worden onbetaalbaar. Voor een nieuw huis moet nu al 17% meer worden betaald dan een jaar geleden. Het verschil met een bestaande woning wordt ook veel te groot. Een gemiddelde nieuwbouwwoning is al twee kwartalen op rij 80.000 euro duurder dan een gemiddelde bestaande woning (bron: Cobouw.nl).
 
Hoe dit kan? Enerzijds door regelgeving. We moeten van het aardgas af en zijn op weg naar een bijna energieneutraal gebouwde omgeving. BENG dus. Daarnaast stijgen de kosten van materialen en arbeid. Maar hoe kunnen we dan betaalbaar blijven bouwen? Zijn er slimme manieren om energiezuiniger te bouwen en tegelijkertijd de bouwkosten te verlagen?
 

Voor betaalbare woningen moeten we naar het complete plaatje kijken

Bij de keuze van een bouwmateriaal zouden we vaker naar het geheel moeten kijken. Want wat voor de hand ligt, is niet altijd de beste keuze. Kijken we alleen naar de materiaalkosten of ook naar de verwerkingstijd? Kundig personeel is namelijk schaars én duur. Kiezen we alleen op basis van de energieprestatie of nemen we ook de milieu-impact en de prestaties op lange termijn mee? En als we het dan toch over energieprestatie hebben: blijven we ons focussen op steeds hogere Rc-waarden of is een combinatie van energiebesparende maatregelen een veel betere en kostenefficiëntere oplossing?
 

Multimax 31 Ultra maakt spouwassortiment Isover compleet

Ook wij hebben eens goed naar het geheel gekeken en kwamen tot de conclusie dat aan ons spouwassortiment nog iets ontbrak. Namelijk een optimale combinatie van hoogwaardig, slank én prijsbewust isoleren. Onze nieuwe Isover Multimax 31 Ultra heeft het állemaal en is daarmee een voordelig alternatief voor harde spouwmuurisolatie, zoals PIR.
 

Zoekt u de beste isolatie-oplossing voor spouwmuren?

Download dan onze brochure en bekijk ons gehele spouwassortiment. Zo kunt u de slimste keuze voor uw project maken. Of neem direct contact met ons op.


 

Download Isover Multimax 31 Ultra brochure 

Wet Kwaliteitsborging legt bewijsvoering bij aannemer

15 / 07 / 2019
 • Regelgeving
Wet Kwaliteitsborging legt bewijsvoering bij aannemer

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Dit betekent dat de wet, waar al heel lang over gesproken wordt, nu definitief van kracht wordt. Vanaf 2021 treedt de wet stapsgewijs in werking en zullen bouwers moeten aantonen dat het bouwwerk aan de regelgeving voldoet, zowel op papier als in de praktijk. De nadruk ligt bij deze nieuwe wetgeving op de borging van de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk.
 

Waarom is de Wet kwaliteitsborging nodig?

De Wet kwaliteitsborging is aangenomen om het verschil tussen papieren bouwplannen en het daadwerkelijk opgeleverde bouwwerk te verkleinen. De bouwkwaliteit moet dus omhoog. En dat is beter voor de opdrachtgever (particulier of zakelijk). Deze wet geeft namelijk meer duidelijkheid over aansprakelijkheid als er na oplevering gebreken worden ontdekt.
 

Wie controleert het werk?

Samen met de aannemer maakt een private kwaliteitsborger een risicoanalyse van het bouwwerk en wordt bekeken op welke manier en hoe vaak bepaalde onderdelen moet worden gecontroleerd. Het is aan de aannemer om de kwaliteit te documenteren gedurende de uitvoering. De kwaliteitsborger gaat toezien op de kwaliteit van de bouw tijdens het gehele bouwproces en zal uiteindelijk een uitspraak doen of het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.
 

Wat en hoe moet de aannemer documenteren?

De aannemer zal bij oplevering van de woning een gebouwdossier moeten overhandigen met hierin onder andere de tekeningen, berekeningen, de prestaties van de installaties en de verwerking van de toegepaste materialen. Het zorgvuldig bijhouden van een gebouwdossier versterkt de bewijspositie van de aannemer bij eventuele claims. Het is immers niet aan de woningeigenaar, maar aan de aannemer om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.
 

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

De wet zal de positie van de opdrachtgever versterken. De aannemer wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw gedurende de gehele garantieperiode. Daarom worden aspecten zoals intrinsieke eigenschappen van het materiaal en de juiste verwerking ervan cruciaal.
 

Welke rol speelt isolatie bij de kwaliteit van een bouwwerk?

Isolatie is bij oplevering van een bouwwerk onzichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Júist niet! Zeker met de aankomende BENG-wetgeving is het belangrijk dat de isolatiewaarden die op papier staan daadwerkelijk in de praktijk worden behaald. De BENG 1 eis stelt namelijk een maximum aan de energiebehoefte van een gebouw. Als de isolatiewerkzaamheden slecht zijn uitgevoerd kan de uiteindelijke isolatiewaarde in de praktijk tot wel 50% lager uitvallen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de BENG-indicatoren, het comfort in huis en op de hoogte van de energierekening. In het ergste geval kan de woningeigenaar eisen om de constructie open te breken en opnieuw op te bouwen.
 

Hoe ondersteunt ISOVER vakmanschap?

Het eindresultaat van de isolatie valt of staat met de intrinsieke eigenschappen van het isolatiemateriaal en de uitvoeringskwaliteit. Zeker bij spouwmuren is een goede uitvoering belangrijk, omdat deze veelal op de bouwplaats worden geïsoleerd, zonder de ideale omstandigheden van prefabricage. Daarom biedt ISOVER diverse services aan om de benodigde kwaliteit te realiseren, zoals toolbox-sessies op de bouwplaats, opleidingen en garanties. Kijk voor een volledig overzicht op isover.nl/spouwzaken/spouwservices.
 

Hoe helpt ISOVER de aannemer met de bewijsvoering?

Om de aannemer te helpen een goede kwaliteit van isoleren te garanderen en te documenteren heeft ISOVER een speciale app ontwikkeld. Met deze ISOVER Spouwcheck-app krijgt de aannemer aan de hand van foto’s binnen 24 uur feedback van ISOVER specialisten op de kwaliteit van verwerking. Pas als aan alle aandachtspunten is voldaan, wordt het isolatiewerk goedgekeurd. Na oplevering kan een rapport worden gegenereerd voor het gebouwdossier. Voor aannemers is dit een handige manier om gedocumenteerd te onderbouwen dat de isolatie op de juiste manier is verwerkt! Bent u benieuwd hoe de Spouwcheck-app werkt? Of wilt u al met een project aan de slag? Lees dan verder

Definitieve BENG-eisen bekendgemaakt

11 / 07 / 2019
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
 • Persbericht
 • Regelgeving
Huis met panelen

Update: 02/06/2020 Op www.isover.nl/beng vindt u alle actuele informatie over BENG, inclusief handige tools!

Na een lang traject met grote meningsverschillen over de concept advieseisen zijn onlangs de definitieve BENG-eisen bekendgemaakt. Vanaf januari 2021 zal nieuwbouw moeten voldoen aan deze BENG-eisen.​

Om bij het begin te beginnen
Op Europees niveau zijn ambities uitgesproken en afspraken gemaakt om de energieprestatie van nieuwbouw te verbeteren. Op basis daarvan is een richtlijn opgesteld, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Deze Europese richtlijn geeft aan dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) moeten zijn. Met de Nederlandse term BENG is NZEB dus letterlijk vertaald.
 

De drie pijlers van BENG

Anders dan dat we gewend zijn vanuit de EPC-rekenmethodiek, bestaat de BENG-wetgeving uit drie pijlers. Hiermee wordt de energieprestatie van een gebouw nauwkeurig vastgesteld.

De BENG 1 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid energie (kWh/m2/jaar) die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling.

De BENG 2 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof (kWh/m2/jaar) die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

De BENG 3 eis stelt een minimum aan het aandeel hernieuwbare energie (%) van het totale energieverbruik.
 

Van concept advieseisen naar definitieve eisen

In november 2018 zijn de concept advieseisen bekendgemaakt en werd duidelijk dat met name de BENG 1 eis flink was verruimd ten opzichte van de in 2015 voorgenomen eisen, namelijk naar 70 kWh/m2/jaar voor woningen. Dit zorgde bij sommige koplopers voor verbazing en ophef. Zouden gebouwen nu wel duurzamer worden dan bij de huidige EPC-wetgeving? Hierop reageren was mogelijk tijdens een openbare internetconsultatie begin 2019. Naar aanleiding hiervan heeft de overheid de BENG 1 eis aangescherpt naar 55 kWh/m2/jaar om zo woningen nog duurzamer te maken.
 
Daarnaast is de knik in de BENG 1 eis, die de verhouding weergeeft tussen Als (verliesoppervlak) en Ag (gebruiksoppervlak), verschoven van 2,2 naar 1,5 en is een extra knik toegevoegd voor gebouwen met woonfunctie met een vormfactor van meer dan 3,0. Voorbeelden hiervan zijn tiny houses en patiowoningen met een relatief groot verliesoppervlak ten opzichte van gebruiksoppervlak. Bij dit type woningen kan daarom een andere berekening worden aangehouden op basis van de tweede knik.
 

Definitieve BENG-eisen voor woningen

Hieronder vindt u de definitieve BENG-eisen voor meergezinswoningen en eengezinswoningen. Een compleet overzicht van alle BENG-eisen, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw, vindt u in ons whitepaper. 
 

 
BENG 1: BENG 2: BENG 3:
Gebouw (woningbouw) Energiebehoefte (kWh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie (%)
Woongebouw (meergezinswoningen) Indien Als/Ag ≤ 1,83: ≤ 65
 
Indien 1,83 < Als/Ag ≤ 3,0:
≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
 
Indien Als/Ag > 3,0:
≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)
≤ 50 ≥ 40
Woonfunctie niet in woongebouw
(eengezinswoning)
Indien Als/Ag ≤ 1,5: ≤ 55
 
Indien 1,5 < Als/Ag ≤ 3,0:
≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
 
Indien Als/Ag > 3,0:
≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)
≤ 30 ≥ 50

Uitzondering voor lichte constructies
Lichte bouwsystemen, zoals houtskelet en staalframe, worden in BENG onnodig benadeeld. Om oververhitting te voorkomen hebben deze constructies een onevenredig grotere koelbehoefte. Om uitsluiting van deze woningen binnen de BENG-wetgeving te voorkomen is er gekozen om de hoogte van de BENG 1 eis te verruimen met 5 kWh/m²/jaar.
 
Verhoging Rc-waarden in BENG 1
Met ingang van de BENG zal de NEN 1068 worden vervangen door de NTA 8800. Hierin is opgenomen dat de Rc-waarde voor de vloer wordt verhoogd naar 3,7 m2.K/W, de gevel naar 4,7 m2.K/W en het dak naar 6,3 m2.K/W. Deze verhoogde Rc-waarden zijn feitelijk geen aanscherping maar een gevolg van de nieuwe berekeningsmethode van isolatiewaarden conform de NTA 8800. Waar de NEN 1068 rekent met een correctiefactor voor bouwkwaliteit van 2 of 5% (afhankelijk van wel of niet geconditioneerde omstandigheden), gaat de NTA 8800 uit van vakmanschap en vervalt deze correctiefactor.
Om te voorkomen dat deze nieuwe berekeningsmethode leidt tot minder isoleren, stijgen de minimale Rc-waarden om per saldo tot ongeveer dezelfde isolatieprestaties te komen. De optimale Rc-waarde van de gevel zal rond de 5,0 m2.K/W komen te liggen. Hiervoor heeft Isover diverse oplossingen variërend van 120 mm tot 155 mm dikte.

Meer weten over BENG?
Wilt u meer weten over de nieuwe BENG wetgeving? Kijk op onze BENG website.
 

Lancering EnergyFaçade op Building Holland

18 / 03 / 2019
 • Persbericht
 • Saint-Gobain
Lancering EnergyFaçade op Building Holland


Op 9, 10 en 11 april a.s. wordt het unieke gevelsysteem ENERGYFAÇADE gelanceerd op de beurs Building Holland in de RAI Amsterdam.
 
Met de ENERGYFAÇADE realiseert u een kleurrijke gevel die energie geeft!
 • De frameloze zonnepanelen met levendige kleuren maken een strak design mogelijk
 • De geavanceerde CIGS-technologie zorgt voor hogere opbrengsten van de zonnepanelen
 • Betrouwbare, gecertificeerde kwaliteit garandeert een veilige gevel
 • Het is een slanke, brandveilige gevel met hoge isolatiewaarde
 
ENERGYFAÇADE is een innovatie van Saint-Gobain Solutions. Deze nieuwe business unit van Saint-Gobain biedt  innovatieve oplossingen die bijdragen aan een comfortabele en duurzame leefomgeving.
 
Wilt u meer weten over ENERGYFAÇADE en de ontwerpmogelijkheden? Of over Saint-Gobain Solutions? Wij ontmoeten u graag op stand 43 in hal 11!
 

Registreer hier voor gratis entree Building Holland