isover

Multimax 31 Ultra maakt energiezuinige woningen betaalbaar

06 / 09 / 2019
 • Isolatie-eisen
 • Productintroductie
  
Isover Multimax 31 Ultra


Het is steeds vaker in het nieuws; nieuwbouwwoningen worden onbetaalbaar. Voor een nieuw huis moet nu al 17% meer worden betaald dan een jaar geleden. Het verschil met een bestaande woning wordt ook veel te groot. Een gemiddelde nieuwbouwwoning is al twee kwartalen op rij 80.000 euro duurder dan een gemiddelde bestaande woning (bron: Cobouw.nl).
 
Hoe dit kan? Enerzijds door regelgeving. We moeten van het aardgas af en zijn op weg naar een bijna energieneutraal gebouwde omgeving. BENG dus. Daarnaast stijgen de kosten van materialen en arbeid. Maar hoe kunnen we dan betaalbaar blijven bouwen? Zijn er slimme manieren om energiezuiniger te bouwen en tegelijkertijd de bouwkosten te verlagen?
 

Voor betaalbare woningen moeten we naar het complete plaatje kijken

Bij de keuze van een bouwmateriaal zouden we vaker naar het geheel moeten kijken. Want wat voor de hand ligt, is niet altijd de beste keuze. Kijken we alleen naar de materiaalkosten of ook naar de verwerkingstijd? Kundig personeel is namelijk schaars én duur. Kiezen we alleen op basis van de energieprestatie of nemen we ook de milieu-impact en de prestaties op lange termijn mee? En als we het dan toch over energieprestatie hebben: blijven we ons focussen op steeds hogere Rc-waarden of is een combinatie van energiebesparende maatregelen een veel betere en kostenefficiëntere oplossing?
 

Multimax 31 Ultra maakt spouwassortiment Isover compleet

Ook wij hebben eens goed naar het geheel gekeken en kwamen tot de conclusie dat aan ons spouwassortiment nog iets ontbrak. Namelijk een optimale combinatie van hoogwaardig, slank én prijsbewust isoleren. Onze nieuwe Isover Multimax 31 Ultra heeft het állemaal en is daarmee een voordelig alternatief voor harde spouwmuurisolatie, zoals PIR.
 

Zoekt u de beste isolatie-oplossing voor spouwmuren?

Download dan onze brochure en bekijk ons gehele spouwassortiment. Zo kunt u de slimste keuze voor uw project maken. Of neem direct contact met ons op.


 

Download Isover Multimax 31 Ultra brochure 

Wet Kwaliteitsborging legt bewijsvoering bij aannemer

15 / 07 / 2019
 • Regelgeving
Wet Kwaliteitsborging legt bewijsvoering bij aannemer

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Dit betekent dat de wet, waar al heel lang over gesproken wordt, nu definitief van kracht wordt. Vanaf 2021 treedt de wet stapsgewijs in werking en zullen bouwers moeten aantonen dat het bouwwerk aan de regelgeving voldoet, zowel op papier als in de praktijk. De nadruk ligt bij deze nieuwe wetgeving op de borging van de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk.
 

Waarom is de Wet kwaliteitsborging nodig?

De Wet kwaliteitsborging is aangenomen om het verschil tussen papieren bouwplannen en het daadwerkelijk opgeleverde bouwwerk te verkleinen. De bouwkwaliteit moet dus omhoog. En dat is beter voor de opdrachtgever (particulier of zakelijk). Deze wet geeft namelijk meer duidelijkheid over aansprakelijkheid als er na oplevering gebreken worden ontdekt.
 

Wie controleert het werk?

Samen met de aannemer maakt een private kwaliteitsborger een risicoanalyse van het bouwwerk en wordt bekeken op welke manier en hoe vaak bepaalde onderdelen moet worden gecontroleerd. Het is aan de aannemer om de kwaliteit te documenteren gedurende de uitvoering. De kwaliteitsborger gaat toezien op de kwaliteit van de bouw tijdens het gehele bouwproces en zal uiteindelijk een uitspraak doen of het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.
 

Wat en hoe moet de aannemer documenteren?

De aannemer zal bij oplevering van de woning een gebouwdossier moeten overhandigen met hierin onder andere de tekeningen, berekeningen, de prestaties van de installaties en de verwerking van de toegepaste materialen. Het zorgvuldig bijhouden van een gebouwdossier versterkt de bewijspositie van de aannemer bij eventuele claims. Het is immers niet aan de woningeigenaar, maar aan de aannemer om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.
 

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

De wet zal de positie van de opdrachtgever versterken. De aannemer wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw gedurende de gehele garantieperiode. Daarom worden aspecten zoals intrinsieke eigenschappen van het materiaal en de juiste verwerking ervan cruciaal.
 

Welke rol speelt isolatie bij de kwaliteit van een bouwwerk?

Isolatie is bij oplevering van een bouwwerk onzichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Júist niet! Zeker met de aankomende BENG-wetgeving is het belangrijk dat de isolatiewaarden die op papier staan daadwerkelijk in de praktijk worden behaald. De BENG 1 eis stelt namelijk een maximum aan de energiebehoefte van een gebouw. Als de isolatiewerkzaamheden slecht zijn uitgevoerd kan de uiteindelijke isolatiewaarde in de praktijk tot wel 50% lager uitvallen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de BENG-indicatoren, het comfort in huis en op de hoogte van de energierekening. In het ergste geval kan de woningeigenaar eisen om de constructie open te breken en opnieuw op te bouwen.
 

Hoe ondersteunt Isover vakmanschap?

Het eindresultaat van de isolatie valt of staat met de intrinsieke eigenschappen van het isolatiemateriaal en de uitvoeringskwaliteit. Zeker bij spouwmuren is een goede uitvoering belangrijk, omdat deze veelal op de bouwplaats worden geïsoleerd, zonder de ideale omstandigheden van prefabricage. Daarom biedt Isover diverse services aan om de benodigde kwaliteit te realiseren, zoals toolbox-sessies op de bouwplaats, opleidingen en garanties. Kijk voor een volledig overzicht op isover.nl/spouwzaken/spouwservices.
 

Hoe helpt Isover de aannemer met de bewijsvoering?

Om de aannemer te helpen een goede kwaliteit van isoleren te garanderen en te documenteren heeft Isover een speciale app ontwikkeld. Met deze Isover Spouwcheck-app krijgt de aannemer aan de hand van foto’s binnen 24 uur feedback van Isover specialisten op de kwaliteit van verwerking. Pas als aan alle aandachtspunten is voldaan, wordt het isolatiewerk goedgekeurd. Na oplevering kan een rapport worden gegenereerd voor het gebouwdossier. Voor aannemers is dit een handige manier om gedocumenteerd te onderbouwen dat de isolatie op de juiste manier is verwerkt! Bent u benieuwd hoe de Spouwcheck-app werkt? Of wilt u al met een project aan de slag? Lees dan verder

Definitieve BENG-eisen bekendgemaakt

11 / 07 / 2019
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
 • Persbericht
 • Regelgeving
Huis met panelen

Na een lang traject met grote meningsverschillen over de concept advieseisen zijn onlangs de definitieve BENG-eisen bekendgemaakt. Vanaf juli 2020 zal nieuwbouw moeten voldoen aan deze BENG-eisen.​

Om bij het begin te beginnen
Op Europees niveau zijn ambities uitgesproken en afspraken gemaakt om de energieprestatie van nieuwbouw te verbeteren. Op basis daarvan is een richtlijn opgesteld, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Deze Europese richtlijn geeft aan dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) moeten zijn. Met de Nederlandse term BENG is NZEB dus letterlijk vertaald.
 

De drie pijlers van BENG

Anders dan dat we gewend zijn vanuit de EPC-rekenmethodiek, bestaat de BENG-wetgeving uit drie pijlers. Hiermee wordt de energieprestatie van een gebouw nauwkeurig vastgesteld.

De BENG 1 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid energie (kWh/m2/jaar) die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling.

De BENG 2 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof (kWh/m2/jaar) die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

De BENG 3 eis stelt een minimum aan het aandeel hernieuwbare energie (%) van het totale energieverbruik.
 

Van concept advieseisen naar definitieve eisen

In november 2018 zijn de concept advieseisen bekendgemaakt en werd duidelijk dat met name de BENG 1 eis flink was verruimd ten opzichte van de in 2015 voorgenomen eisen, namelijk naar 70 kWh/m2/jaar voor woningen. Dit zorgde bij sommige koplopers voor verbazing en ophef. Zouden gebouwen nu wel duurzamer worden dan bij de huidige EPC-wetgeving? Hierop reageren was mogelijk tijdens een openbare internetconsultatie begin 2019. Naar aanleiding hiervan heeft de overheid de BENG 1 eis aangescherpt naar 55 kWh/m2/jaar om zo woningen nog duurzamer te maken.
 
Daarnaast is de knik in de BENG 1 eis, die de verhouding weergeeft tussen Als (verliesoppervlak) en Ag (gebruiksoppervlak), verschoven van 2,2 naar 1,5 en is een extra knik toegevoegd voor gebouwen met woonfunctie met een vormfactor van meer dan 3,0. Voorbeelden hiervan zijn tiny houses en patiowoningen met een relatief groot verliesoppervlak ten opzichte van gebruiksoppervlak. Bij dit type woningen kan daarom een andere berekening worden aangehouden op basis van de tweede knik.
 

Definitieve BENG-eisen voor woningen

Hieronder vindt u de definitieve BENG-eisen voor meergezinswoningen en eengezinswoningen. Een compleet overzicht van alle BENG-eisen, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw, vindt u in ons whitepaper. 
 

 
BENG 1: BENG 2: BENG 3:
Gebouw (woningbouw) Energiebehoefte (kWh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie (%)
Woongebouw (meergezinswoningen) Indien Als/Ag ≤ 1,83: ≤ 65
 
Indien 1,83 < Als/Ag ≤ 3,0:
≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
 
Indien Als/Ag > 3,0:
≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)
≤ 50 ≥ 40
Woonfunctie niet in woongebouw
(eengezinswoning)
Indien Als/Ag ≤ 1,5: ≤ 55
 
Indien 1,5 < Als/Ag ≤ 3,0:
≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
 
Indien Als/Ag > 3,0:
≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)
≤ 30 ≥ 50

Uitzondering voor lichte constructies
Lichte bouwsystemen, zoals houtskelet en staalframe, worden in BENG onnodig benadeeld. Om oververhitting te voorkomen hebben deze constructies een onevenredig grotere koelbehoefte. Om uitsluiting van deze woningen binnen de BENG-wetgeving te voorkomen is er gekozen om de hoogte van de BENG 1 eis te verruimen met 5 kWh/m²/jaar.
 
Verhoging Rc-waarden in BENG 1
Met ingang van de BENG zal de NEN 1068 worden vervangen door de NTA 8800. Hierin is opgenomen dat de Rc-waarde voor de vloer wordt verhoogd naar 3,7 m2.K/W, de gevel naar 4,7 m2.K/W en het dak naar 6,3 m2.K/W. Deze verhoogde Rc-waarden zijn feitelijk geen aanscherping maar een gevolg van de nieuwe berekeningsmethode van isolatiewaarden conform de NTA 8800. Waar de NEN 1068 rekent met een correctiefactor voor bouwkwaliteit van 2 of 5% (afhankelijk van wel of niet geconditioneerde omstandigheden), gaat de NTA 8800 uit van vakmanschap en vervalt deze correctiefactor.
Om te voorkomen dat deze nieuwe berekeningsmethode leidt tot minder isoleren, stijgen de minimale Rc-waarden om per saldo tot ongeveer dezelfde isolatieprestaties te komen. De optimale Rc-waarde van de gevel zal rond de 5,0 m2.K/W komen te liggen. Hiervoor heeft Isover diverse oplossingen variërend van 120 mm tot 155 mm dikte.

Meer weten over BENG?
Wilt u meer weten over de nieuwe BENG wetgeving? Download dan ons whitepaper 'BENG: naar een bijna energieneutraal gebouwde omgeving.’
 

Lancering EnergyFaçade op Building Holland

18 / 03 / 2019
 • Persbericht
 • Saint-Gobain
Lancering EnergyFaçade op Building Holland


Op 9, 10 en 11 april a.s. wordt het unieke gevelsysteem ENERGYFAÇADE gelanceerd op de beurs Building Holland in de RAI Amsterdam.
 
Met de ENERGYFAÇADE realiseert u een kleurrijke gevel die energie geeft!
 • De frameloze zonnepanelen met levendige kleuren maken een strak design mogelijk
 • De geavanceerde CIGS-technologie zorgt voor hogere opbrengsten van de zonnepanelen
 • Betrouwbare, gecertificeerde kwaliteit garandeert een veilige gevel
 • Het is een slanke, brandveilige gevel met hoge isolatiewaarde
 
ENERGYFAÇADE is een innovatie van Saint-Gobain Solutions. Deze nieuwe business unit van Saint-Gobain biedt  innovatieve oplossingen die bijdragen aan een comfortabele en duurzame leefomgeving.
 
Wilt u meer weten over ENERGYFAÇADE en de ontwerpmogelijkheden? Of over Saint-Gobain Solutions? Wij ontmoeten u graag op stand 43 in hal 11!
 

Registreer hier voor gratis entree Building Holland

Hoe erg is het nou eigenlijk die nieuwe BENG norm

17 / 12 / 2018
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
 • Regelgeving
Huis met panelen


Auteurs: Ivo van Rooy en Jan Willem van de Groep

Twee weken geleden heeft de overheid de definitieve versie van de voorgestelde BENG-normen bekend gemaakt. Het zal niemand ontgaan zijn dat vooral de koplopers nogal verbaasd en geschokt reageerden. De oude voorstellen waarbij een maximale warmtevraag van 25 kWh per vierkante meter werd aangehouden waren te hoog gegrepen (zie ook de eerdere blog van Jan Willem daarover link) (voor de leek: 25 kWh/m2 is te vergelijken met 2,5 m3 gas per m2, een huis van 120 m2 zou in dat geval maximaal 300 m3 gas mogen verbruiken voor verwarmen). Het voorstel is om de definitieve norm vast te stellen op 70 kWh/m2. Dat lijkt dan weer volkomen de andere kant op te slaan. Bij de nieuwe norm zit ook een hele nieuwe rekenmethodiek. Jammer genoeg gaat die niet meer uit van de echte warmtevraag die voor u zo makkelijk is te vertalen naar gasverbruik. In die 70 kWh/m2 zit merkwaardig genoeg iets ingerekend voor koeling in de zomer en er wordt uitgegaan van een inefficiënt, niet aan te passen, ventilatiesysteem. De reden daarvoor ontgaat ons volledig. Juist het uitdrukken van de echte warmtebehoefte in kWh/m2 schept duidelijkheid en begrip voor bewoners over de mate van energiezuinigheid van de woning. 

Een andere aanpassing in de nieuwe norm (de NTA 8800) is het gebruik van de Primaire Energie Factor (PEF). De primaire energiefactor zegt iets over de efficiëntie van fossiele energiebronnen zoals kolencentrales die stroom opwekken. Naarmate de hoeveelheid duurzame energie toeneemt daalt die jaarlijks een heel klein beetje. In de huidige methodiek is de PEF 2,56. Dat betekent dat de centrale 2,56 kWh  energie gebruikt om voor u 1 kWh elektriciteit uit het stopcontact te laten stromen. Het voorstel van de overheid is om die PEF factor te verlagen naar 1,45. Wat betekend dat men er vanuit gaat er slechts 1,45 kWh fossiele energie nodig is om voor u 1 kWh te produceren. De PEF factor wordt gebruikt om uit te rekenen hoeveel fossiele energie de woning na isolatie nog nodig heeft (in het geval van all-electric systemen). Efficiënte installaties en zonne-energie moeten er voor zorgen dat het fossiele energieverbruik zo laag mogelijk is. De rekenmethode voor installaties en de toepassing van duurzame energie is vastgelegd in de zogenaamde BENG2 en BENG3 norm. Als de PEF norm laag is hoeft er dus minder fossiel energieverbruik gecompenseerd te worden. In 2015 is de PEF door ECN bepaald op 2,15. Waarom de overheid er voor kiest om nu al de PEF-waarde in te voeren  die we pas over een jaar of 7 gaan bereiken is een volslagen raadsel en wordt ook nergens onderbouwd. 

Maar goed. Hoe erg is het nou eigenlijk, die nieuwe norm? Wij hebben samen wat sommetjes gemaakt waarvan we de uitkomsten hieronder toelichten. Aan de hand van deze sommetjes komen we ook tot een soort van ideale warmtevraag voor een all-electric rijwoning. 

We zijn uitgegaan van een gemiddelde tussenwoning van 120 m2. Aan de hand van de vereiste warmtevraag hebben we bepaald  wat de effecten zijn op de energiekosten per maand, de maandlasten inclusief de financieringskosten, de totale kosten voor een bewoner over de levensduur van de installaties (15 jaar) en de CO2 uitstoot van de woning over een heel jaar. Er is niet uitgegaan van saldering maar van een teruglevergoeding van 10 cent per kWh. We hebben ook als uitgangspunt genomen dat er maximaal 28 zonnepanelen op het dak van een dergelijke woning passen. 
 

De rekensom

We hebben de berekening uitgevoerd met drie verschillende scenario’s voor de PEF. In het rekenmodel hebben we een correctie doorgevoerd op de NTA-warmtevraag voor met name ventilatie. Daarmee benaderen we de ‘echte’ warmtevraag beter. Voor een rijwoning zal die zo’n 15 kWh_th onder de gegeven norm liggen (dus de warmtevraag bij een norm van 70 is dus in het echt 55 kWh/m2). Verder hebben wij specifiek gerekend aan twee typen all-electric oplossingen. Uiteraard zijn er ook varianten te bedenken met externe warmtelevering. De uitkomsten zullen bij andere woningtypen ook weer verschillen. De rekensommen zijn bedoeld om een zinnige indruk te geven wat de effecten van verschillende BENG eisen kunnen zijn op de kosten en de klimaatimpact.

Wat valt op?

De invloed van de PEF is minder groot dan wij dachten. In het meest groene concept scheelt het amper 1 zonnepaneel. De PEF zal pas impact gaan hebben als de eisen van BENG2 en BENG3 worden aangescherpt. 

Een concept met een warmtevraag van 70 kWh/m2 en een warmtebron met een COP van 1 wordt geblokkeerd door het maximale aantal zonnepanelen die op een dak passen. Daarvoor zouden al snel zo’n 35 panelen nodig zijn. 

Een ontwikkelaar die alleen kijkt naar bouwkosten en niet naar de maandlasten en de Total Costs of Ownership van zijn klant zou makkelijk kunnen kiezen voor een warmtevraag van 45 kWh/m2 met een weerstandsverwarming (COP=1). Gezien de kosten voor de klant en de relatief hoge CO2 uitstoot lijkt ons dat een scenario dat voorkomen moet worden. Zo’n concept zou met een scherpere BENG2 of BENG3 eis uitgesloten kunnen worden. 

Door de toepassing van een WP en de eisen in BENG2 (= meer PV toepassen bij hogere BENG1) ontlopen de meeste zuinige concepten elkaar niet zo veel in zowel Total Costs of Ownership en maandlasten. Het optimum voor een rijwoning (de meest gebouwde typologie in Nederland) zit bij een warmtevraag van tussen de 35 en 45 kWh/m2 met een efficiënte warmtebron voor de verwarming en het maken van warm tapwater. 

Ons advies aan de BENGERS

Kies voor een te onderbouwen PEF factor van 2,0. Leg de lat op ca. 40 kWh/m2 en gebruik voor die norm de echte verwarmingsvraag zoals we dat ook doen bij de Energie Prestatie Vergoeding. Om inefficiënte verwarmingstechniek te voorkomen is het raadzaam om de BENG2/3 norm nog aan te scherpen. Kolom 2 en 8 laten zien dat die ook het beste resultaat levert voor zowel de woonlasten van de bewoner als de klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant zou het mooi zijn als er ruimte ontstaat om voor gebruiksruimtes als slaapkamer, badkamer en studeerkamer infrarood techniek toe te kunnen passen zonder daarvoor bestraft te worden. Die hebben weliswaar een COP van 1 maar door het beperkte gebruik ligt het energieverbruik weer heel laag.

De uitkomsten met betrekking tot de toe te passen hoeveelheid solar is nogal teleurstellend. Het is bij de meeste concepten minder dan hoeveelheid die nodig is om binnen NEN7120 op EPC 0 uit te komen. Dat is bij de huidige prijs van solar een gemiste kans voor zowel het milieu als de bewoner. Nieuwbouwwoningen zouden namelijk vrij makkelijk CO2-neutraal kunnen worden door een wat strengere BENG3 eis. 

Het beste concept

Gelukkigerwijs bieden de meest duurzame (groen gearceerde) concepten ook het voordeel voor de bewoner op het gebied van zowel comfort en als de portemonnee. Daar past een  concept bij met een (echte) warmtevraag van rond de 40 kWh/m2, de meest comfortabele ventilatie met WTW (systeem D) en voldoende PV om het fossiele gebruik in de winter te compenseren (dat zijn er wat ons betreft meer dan de BENG-uitkomst). Opvallend genoeg leveren de concepten met de strengere aangepaste BENG2/3 eisen het meest optimale resultaat.


Dit blog is eerder gepubliceerd buildingholland.nl
 
De nieuwe BENG norm

Nieuwe BENG-eisen bekendgemaakt

20 / 11 / 2018
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
 • Persbericht
 • Regelgeving
Huis met panelen

Dinsdag 20 november 2018 zijn tijdens het NEN-congres 'EPG 2.0' de aangepaste BENG-eisen bekendgemaakt. Deze nieuwe concept advieseisen zijn tot stand gekomen na een uitgebreide kostenoptimaliteitsstudie, uitgevoerd door DGMR en Arcadis. In deze studie is gekeken naar de totale levensloopkosten van verschillende gebouwen en energieconcepten.

BENG-eisen voor nieuwbouw
De advieseisen voor de gemiddelde nieuwbouwwoning zijn vastgesteld op 70 kWh/m2/jaar voor BENG 1 (energiebehoefte), 30 kWh/m2 /jaar voor BENG 2 (primair fossiel energieverbruik) en 50% voor BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie). Vanwege ontwerpvrijheid en betaalbaarheid zijn voor woningen met een andere geometrieverhouding (Als/Ag) andere eisen opgesteld, de zogenaamde 'geknikte BENG 1 eis'. Hier wordt de verliesoppervlakte (Als) dus gedeeld door de vloeroppervlakte (Ag). Ook de eisen voor overige gebouwen zijn bekendgemaakt.

De nieuwe BENG-eisen wijken af van de in 2015 gepubliceerde voorgenomen eisen. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuwe bepalingsmethode, de toetsing op kostenoptimaliteit én een andere invulling van de BENG-indicatoren. Zo wordt in de BENG 1, de eis voor energiebehoefte, het ventilatiesysteem niet meer gewaardeerd. Dit alles heeft effect gehad op de hoogte van de nieuwe eisen.

Hieronder vindt u een overzicht van het nieuwe concept geadviseerde eisen, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw:
 
Gebouw (woningbouw) Energiebehoefte (kWh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie (%)
Woongebouw (meergezinswoningen) Als/Ag ≤  2,2: 70
Als/Ag > 2,2: 70+50*(Als/Ag-2,2)
50 40
Woonfunctie niet in woongebouw
(eengezinswoning)
Als/Ag ≤ 2,2: 70
Als/Ag > 2,2: 70+50*(Als/Ag-2,2)
30 50
Woonwagen 105+35*(Als/Ag-2,0) 60 50
Woonfunctie in drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats 100+32*(Als/Ag-2,0) 50 50
Woonfunctie in drijvend bouwwerk bestaande ligtplaats 100+32*(Als/Ag-2,0) 70 50
Logiesfunctie Als/Ag ≤ 2,2: 70
Als/Ag > 2,2: 70+50*(Als/Ag-2,2)
40 50
 
Gebouw (utiliteit) Energiebehoefte (kWh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie (%)
Kantoor Als/Ag ≤ 2,2: 90
Als/Ag > 2,2: 90+50*(Als/Ag-2,2)
50 30
Bijeenkomst 110 60 30
Onderwijs Als/Ag ≤ 2,2: 180
Als/Ag > 2,2: 180+50*(Als/Ag-2,2)
80 40
Zorg zonder bed Als/Ag ≤ 2,2: 100
Als/Ag > 2,2: 100+50*(Als/Ag-2,2)
60 40
Zorg met bed 350 150 30
Winkel 90 60 30
Sport 100 100 50
Logies 110 130 40
Cel Als/Ag ≤ 2,2: 150
Als/Ag > 2,2: 150+50*(Als/Ag-2,2)
120 30

Huidige Rc-eisen optimaal voor BENG
Uit de studie blijkt dat het verhogen van de isolatiewaarden uit het huidige Bouwbesluit geen positieve impact meer heeft op de totale levensloopkosten. Oftewel: de huidige eisen zijn al optimaal. Dit betekent dat u ook ná 2020 met de bestaande Rc-eisen uit het Bouwbesluit aan de slag kunt. Namelijk een Rc van 6,0 in het dak, een Rc van 4,5 in de gevel en een Rc van 3,5 in de vloer.

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie (NTA 8800) en vervolg wetgevingstraject
Bij de invoering van BENG, per 1 januari 2020, dient de BENG-berekening te worden gemaakt met een nieuwe bepalingsmethode: de NTA 8800. Deze nieuwe norm is niet alleen van toepassing op nieuwbouw, maar zal ook gebruikt gaan worden voor het bepalen van de energieprestatie in de bestaande bouw. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw geldt dit voor woningen en utiliteitsgebouwen. De huidige NEN 7120, waarmee EPC-berekeningen worden gemaakt, komt daarmee per 2020 te vervallen. De nieuwe norm is kosteloos te downloaden vanaf de NEN website .

De nieuwe BENG concept advieseisen doorlopen de komende maanden het formele wetgevingstraject. Het doel van de overheid is om halverwege 2019 de eisen te publiceren in het Staatsblad, waarna ze opgenomen worden in het Bouwbesluit. Vanaf dan zal ook de software beschikbaar komen waarmee BENG-gebouwen berekend kunnen worden conform de nieuwe norm NTA 8800.

Welke rol speelt bouwkwaliteit binnen BENG?
Bij de nieuwe BENG-wetgeving gaat ook bouwkwaliteit een grote rol spelen. Want hoe kunt u anders de maximale energiebehoefte (kWh) per vierkante meter per jaar garanderen? Meer weten? Download dan ons whitepaper 'Optimalisering van bouwkwaliteit in de spouw'.
 

Gratis webinar over BENG en spouwmuurkwaliteit

26 / 04 / 2018
 • Duurzaamheid
 • Isolatie-eisen
 • Persbericht
 • Regelgeving
BENG en spourmuurkwaliteit

Goed isoleren draait niet alleen om het kiezen van de juiste Rc-waarde, maar vooral om het realiseren daarvan in de praktijk. Slechte uitvoering kan er toe leiden dat de Rc-waarde in de praktijk tot de helft lager is dan op papier stond.
 
Al is de Wet Kwaliteitsborging dan voorlopig geparkeerd, het ligt wel in de lijn der verwachting dat bouwers in de toekomst moeten aantonen dat ze in de praktijk leveren wat ze op papier hebben beloofd. Ook in het kader van de nieuwe energie-eisen BENG gaat de garantie op geleverde kwaliteit steeds belangrijker worden.
 
Om ontwerpers, adviseurs en bouwers te helpen om de kwaliteit van de schil te borgen, houdt Isover op donderdag 31 mei 2018 van 12.30 tot 13.30 uur een gratis webinar in samenwerking met Eisma Bouwmedia. In het webinar komen de ontwikkelingen rondom BENG aan de orde, evenals de juiste detailleringen van spouwmuurisolatie en kwaliteit in de praktijk.
 

Sprekers op webinar

In het eerste deel van het webinar zal Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs ingaan op de BENG-eisen. Wat is BENG, en welke drie indicatoren zijn er? Wat is  bekend over de nieuwe bepalingsmethode NTA8800, die de huidige rekenmethodiek gaat vervangen om zo de toekomstige BENG-indicatoren te kunnen berekenen? En hoe zit het met de hoogte van de voorgenomen eisen en het kostenoptimalisatie-onderzoek die de overheid laat uitvoeren?
 
Solution manager Rogier Stoker van Saint-Gobain Isover zal vervolgens ingaan op het belang van bouwkwaliteit. Wat zijn de verwerkingsrisico’s in de praktijk? En welke 7 aandachtspunten zijn belangrijk voor een goed geïsoleerde spouwmuur. Deze zeven punten komen ook terug in de Spouwcheck-app die Isover heeft ontwikkeld om bouwers te helpen om de kwaliteit van de spouwisolatie te borgen.
 
Tenslotte zal kwaliteitscontroleur Philippe van der Haar van ERA Contour laten zien hoe ERA in de praktijk de kwaliteit van de bouw borgt en garandeert en welke rol de Spouwcheck-app kan spelen in het samenstellen van een bouwdossier.

Aanmelden voor gratis webinar Waarom BENG gegarandeerde spouwmuurkwaliteit vereist’:
 

De nieuwe generatie glaswol: comfort verzekerd!

11 / 04 / 2018
 • Duurzaamheid
 • Persbericht
 • Productintroductie
De nieuwe generatie glaswol


Comfort! Daar draait het allemaal om bij het isoleren van wanden en plafonds. Met een goede isolatie zijn bewoners of gebruikers van een gebouw verzekerd van een aangename temperatuur, optimale geluidsisolatie en een goede brandveiligheid.

Nieuwe generatie glaswol: comfort als uitgangspunt
Bij de ontwikkeling van onze nieuwe generatie glaswol draaide het ook om comfort. Namelijk om meer comfort tijdens de verwerking. Met trots stellen wij dan ook graag onze nieuwe generatie glaswol aan u voor. Een generatie die er niet alleen zachter uitziet, maar het ook is!

Meer comfort start in de binnenafbouw
Isover Sonepanel is het eerste isolatieproduct van de nieuwe generatie glaswol. Tijdens het isoleren van scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds kunt u voortaan rekenen op nog meer installatiegemak en comfort. De platen zijn namelijk zachter en voelen comfortabel aan, maar zijn nog steeds voorzien van een vlies, dus heel stevig! Bovendien is de vernieuwde glaswol nóg milieuvriendelijker en draagt deze bij tot een beter binnenklimaat.

De nieuwe generatie in het kort:
 • SOFT TOUCH: aangenaam en zacht, comfort was nog nooit zo tastbaar!
 • INSTALLATIEGEMAK: stabiel en stevig, en daarmee gemakkelijker en sneller te verwerken.
 • DUURZAAM: milieuvriendelijk en zeer lage emissies, de beste in zijn klasse.

Naast alle voordelen op het vlak van verwerking, stevigheid en duurzaamheid beschikt Isover Sonepanel ook over uitstekende akoestische eigenschappen. Zo draagt deze glaswolisolatie optimaal bij aan het wooncomfort.
 
Isover Sonepanel Soft-touch

Ervaar het nieuwe verwerkingscomfort!
Bent u benieuwd naar het comfort van de vernieuwde Sonepanel? De platen staan voor u klaar bij uw bouwmaterialenhandel. U herkent de nieuwe generatie aan het Soft Touch-logo op de verpakking. Of vraag een productmonster aan en overtuig uzelf van het nieuwe verwerkingsgemak.
 

Ervaar het zelf!
Vraag een monster aan.

Lage milieubelasting Isover glaswol in Nationale Milieu Database

02 / 02 / 2017
 • Duurzaamheid
Duurzaam gebouw

 
In de Nationale Milieu Database, de basis voor het maken van milieuprestatieberekeningen, is Isover met tien isolatieproducten ruim vertegenwoordigd en behoort bij de best scorende isolatiematerialen. Isover isolatiematerialen dragen daarmee positief bij aan de milieuprestatieberekening conform de bepalingsmethode MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).
 
Verplichte MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
Sinds het Bouwbesluit van 2012 is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor woningen en kantoren > 100 m2 verplicht. Deze berekeningsmethode maakt de milieubelasting van de toegepaste bouwmaterialen inzichtelijk. De milieubelasting van een bouwmateriaal wordt namelijk weergegeven in één schaduwprijs. Dit zijn de fictieve kosten die gemaakt zouden moeten worden om de milieu-effecten van het bouwmateriaal weer ongedaan te maken. Deze kosten wordt bepaald aan de hand van LevensCyclusAnalyses (LCA’s) van de producten. Bij de milieuprestatieberekening voor een gebouw worden de kosten van alle bouwmaterialen bij elkaar opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw. Zo ontstaat er één kengetal voor de milieubelasting van een gebouw.
 
Laagste schaduwkosten met Isover glaswol
Isover scoort voor toepassingen in de binnenafbouw, spouwmuren en houtskeletbouw zeer hoog in de Nationale MilieuDatabase. Dit betreft de producten Sonepanel en Soneroll voor binnenwanden en plafonds, Multimax 30 UltraMupan Ultra XS en Mupan Plus voor spouwmuren en Systemroll 1000, 700 en 400 voor de houtskeletbouw. Ook voor metaalbouwtoepassingen zijn twee producten met een lage milieubelasting opgenomen, namelijk Cladipan 31 Ultra en Cladipan 31. Isover glaswol draagt dus bij aan een lagere milieubelasting van uw gebouw.
 
Maximale grenswaarde verwacht per 1 januari 2018
Tot nu toe is er nog geen grenswaarde aan de MPG verbonden. Naar verwachting zal dit echter per 1 januari 2018 gaan veranderen. Minister Blok (Wonen) heeft namelijk voorgesteld de maximale grens op € 1,00 per jaar per m2 vloeroppervlakte te zetten. Vanaf dat moment maakt het dus wel degelijk uit voor welke bouwmaterialen gekozen wordt. Zeker bij zeer energiezuinige woningen kan de keuze voor een isolatiemateriaal uitmaken of de wettelijke grenswaarde wel of niet overschreden wordt. Dat komt omdat deze woningen een mogelijk slechtere milieuprestatie behalen vanwege de toepassing van vele (installatietechnische) energiebesparende maatregelen.
 
Duurzaam bouwen met Isover
Naast goede scores in de Nationale MilieuDatabase, dragen Isover isolatiematerialen ook bij aan de duurzaamheid van gebouwen volgens de BREEAM-NL systematiek. Meer informatie hierover vindt u op https://www.isover.nl/breeam-nl.
 
NMD Grafiek