BENG heeft geen 3, maar 4 eisen

26 / 08 / 2020
  • BENG
BENG heeft geen 3, maar 4 eisen
Zoals bekend zal de EPC vanaf 1 januari worden vervangen door BENG, Bijna Energieneutraal Gebouw. Met de komst van de 3 BENG-eisen, wordt op voorhand berekend hoeveel energie een woning nodig heeft voor verwarmen, koelen, verbruik door installaties en warmtapwater. Daarnaast zal de woning ook zelf energie moeten opwekken, dat wordt weergegeven in de BENG 3 eis

Wat is TO-juli en hoe hiermee om te gaan?


Maar geven deze 3 eisen ook automatisch het comfort wat van een nieuwbouwwoning mag worden verwacht? In Nederland hebben we in de zomer steeds langere warme perioden. Door bijvoorbeeld hoge Rc-waarden in de schil, een goede luchtdichting en een betere U-waarden van het glas, blijft de warmte, die veelal door opwarming door de zon via raampartijen plaatsvindt, langer binnen. Dit is prettig voor de winter, maar kan discomfort en gezondheidsrisico’s veroorzaken in de zomer. Om hoge binnentemperaturen te beperken zal naast de 3 BENG eisen, nog een andere eis worden toegevoegd: de TO-juli. De TO-juli is een indicatiegetal waarmee inzichtelijk wordt wat het risico is op temperatuuroverschrijding. De grenswaarde voor de TO-juli is 15 juli jl. vastgesteld op 1,2.

Hoe wordt de temperatuuroverschrijding berekend


Met de komst van de BENG, wordt de NEN7120 vervangen door de NTA8800.
De formule voor het berekenen van TO-juli staat in de NTA 8800. De koudebehoefte (Qc) is het verschil tussen warmtewinst en warmteverlies. Daarna wordt dit gedeeld door warmteoverdrachtscoëfficiënt (voor transmissie door de schil en voor ventilatie) en de lengte van de maand juli (in uren).

                                                               Koudebehoefte (Qc) in kWh x 1.000
TOjuli  = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          Warmteoverdrachtscoëfficiënt transmissie en ventilatie (Hc in W/K) x 744 uur
Indien een woning zo wordt ontworpen dat het veel warmtewinst heeft, denk aan instraling van de zon, en een laag warmteverlies, door bijvoorbeeld hele goede luchtdichtheid en hoge Rc-waarden dan, is dit dus ongunstig voor de TO-juli uitkomst.

Wat als de grenswaarde van TOjuli wordt overschreden?


Indien de grenswaarde wordt overschreden zijn er 3 opties om alsnog aan de TO-juli eis te voldoen.

1. Het toepassen van passieve maatregelen. Denk hierbij aan zonwering, langere overstekken,
    afmeting van de ramen, spuiventilatie of de woning anders oriënteren
2. Omdat TOjuli een indicatiegetal is, kan met een berekening op basis van een dynamisch
    simulatieprogramma (temperatuuroverschrijdingsberekening), alsnog worden
    aangetoond dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De referentie voor de Gewogen
    Temperatuuroverschrijding (GTO) wordt daarvoor gesteld op 450 uur. De afkorting GTO staat voor
    gewogen temperatuuroverschrijdingsuren.

    In de GTO wordt naast het totaal aantal uur van overschrijding, ook gekeken naar de hoogte van de    
    overschrijding. Een overschrijding van 4 uur met 30 graden heeft een groter discomfort dan een
    overschrijding van 4 uur met 26 graden.
3. Toepassen van een actief koelsysteem. Woningen waarbij een actief koelsysteem wordt toegepast,
    wordt de TO-juli automatisch op 0,0 gezet. Het is van belang om te kijken welke installatie wordt
    toegepast die voor de koeling moet zorgen. Dit omdat het verbruik van de installatie moet worden
    meegenomen in de BENG 2 eis. Een installatie met een minder goed rendement, heeft immers een
    hogere energieverbruik. En een hoger primaire energieverbruik kan ervoor zorgen dat de
    woning zelfs een minder goed energielabel krijgt (welke gebaseerd is op de BENG 2) of niet aan de
    BENG 2 eis wordt voldaan.   
 

NTA 8800 gecertificeerd


Omdat de TO-juli en de BENG lastige onderwerpen kunnen zijn, en een grote impact hebben op de betaalbaarheid en duurzaamheid van de woning, zijn onze Technical Engineers NTA8800 gecertificeerd. Zij kunnen u dus helpen bij deze complexe vraagstukken.