naar boven
naar boven

Optimale Rc-waarden voor huidige en toekomstige EPC-wetgeving

Volgens het huidige Bouwbesluit moeten woningen voldoen aan een EPC van en 0,4. De stap die na 2020 gaat volgen is (bijna) energieneutrale nieuwbouw (BENG).

Tot nu toe zijn we in de bouw altijd gewend geweest om de EPC-aanscherpingen te realiseren door de Rc-waarde te verhogen. Per 2015 zijn de minimum Rc-eisen in het bouwbesluit gedifferentieerd per deel van de gebouwschil:

Isover Spouwzaken
  • De minimum Rc-eis voor gevels is aangepast van 3,5 naar 4,5 m².K/W.
  • De minimum Rc-eis voor daken is aangepast van 3,5 naar 6,0 m².K/W.
  • De minimum Rc-eis voor vloeren is gelijk gebleven op 3,5 m².K/W.

De eisen zijn gedifferentieerd, omdat dit de meest optimale Rc-waarden zijn voor de betreffende gebouwdelen. Met deze waarden is het plafond ook wel bereikt. Een verdere Rc-verhoging draagt vrijwel niets meer bij aan een lagere EPC en blijkt geen kostenefficiënte maatregel meer te zijn.

Is een Rc van 5,0 in de gevel zinvol?

Nee. Als we in een vrijstaande woning (190 m²) de Rc-waarde van de gevel verhogen van 4,5 naar 5,0 m².K/W, dan daalt het energieverbruik nog maar met 1,8 m³ gas per maand. Omgerekend betekent dit dat de bewoner hiermee slechts € 1,15 per maand op de energierekening bespaart. Dit is nog niet eens 1% van de energierekening! De meerinvestering voor deze hogere isolatiewaarde is dus geen kostenefficiënte maatregel meer.

EPC verlagen? Kijk naar geheel!

De energieprestatie is dus nauwelijks meer te verbeteren met een hogere Rc-waarde. De in het bouwbesluit vermelde Rc-waarden zijn optimaal, zowel voor een EPC 0,4-woning als voor een EPC 0-woning en een nul-op-de-meter-woning. Het is dan veel interessanter om naar andere energiebesparende maatregelen te kijken. Denk hierbij aan koudebrugvrij bouwen, kierdichting of het toepassen van moderne installaties.

Meer weten over de EPC?

Wilt u meer informatie over hoe u zo energie- en kostenefficiënt mogelijk een EPC van 0,4 of lager kunt behalen?


Ga naar het EPC-platform

Isover Spouwzaken

Doe de Spouwcheck

Kiest u voor de meest optimale Rc-waarde?

Welke Rc-waarde gaat u toepassen in de spouwmuur?


Rc < 4,5 m².K/W

Rc ≥ 6,0 m².K/W

Rc ≥ 4,5 m².K/W

Rc ≥ 7,0 m².K/W

Rc ≥ 5,0 m².K/W

Bouwbesluit 2015

Pas op, uw spouwmuur voldoet niet aan het Bouwbesluit.

Advies

Wij adviseren om de gevel met een Rc van 4,5 m².K/W te isoleren.

Ga naar de volledige spouwcheck

Bouwbesluit 2015

Prima, uw spouwmuur voldoet aan het Bouwbesluit.

Advies

Dit is een optimale Rc-waarde voor de gevel. Een hogere isolatiewaarde levert nauwelijk nog extra energiebesparing op.

Ga naar de volledige spouwcheck

Bouwbesluit 2015

U isoleert meer dan het Bouwbesluit vereist.

Advies

Let op: met deze hogere isolatiewaarde t.o.v. een Rc van 4,5 bespaart u slechts € 1,41 extra per maand aan energie. Dat komt neer op minder dan 1% van de totale energierekening. De meerkosten van deze hogere isolatiewaarde zullen waarschijnlijk niet worden terugverdiend.

Uitgangspunt: vrijstaande woning

Ga naar de volledige spouwcheck

Bouwbesluit 2015

U isoleert veel meer dan het Bouwbesluit vereist.

Advies

Let op: met deze hogere isolatiewaarde t.o.v. een Rc van 4,5 bespaart u slechts € 2,85 extra per maand aan energie. Dat komt neer op 2% van de totale energierekening. De meerkosten van deze hogere isolatiewaarde zullen waarschijnlijk niet worden terugverdiend.

Uitgangspunt: vrijstaande woning

Ga naar de volledige spouwcheck

Bouwbesluit 2015

U isoleert veel meer dan het Bouwbesluit vereist.

Advies

Let op: met deze hogere isolatiewaarde t.o.v. een Rc van 4,5 bespaart u slechts € 3,98 extra per maand aan energie. Dat komt neer op 3% van de totale energierekening. De meerkosten van deze hogere isolatiewaarde zullen waarschijnlijk niet worden terugverdiend.

Uitgangspunt: vrijstaande woning

Ga naar de volledige spouwcheck

Spouwzaken actueel

7 aandachtspunten voor de spouw video

7 aandachtspunten voor de spouwmuur

Energiezuinig bouwen begint altijd met een goede thermische schil. Met deze 7 aandachtspunten levert u altijd een goed geïsoleerde spouwmuur op. Bekijk de video

Whitepaper downloaden

Whitepaper ‘Optimalisering van bouwkwaliteit in de spouw’

Bouwkwaliteit wordt steeds belangrijker bij nieuwe wetgeving, zoals BENG en de verwachte Wet kwaliteitsborging (Wkb). Hoe dat zit? Download ons gratis whitepaper

Isover Spouwzaken

Wet Kwaliteitsborging: uitstel van een betere bouwkwaliteit?

Al jaren wordt aan nieuwe bouwwetgeving over bouwkwaliteit gewerkt (Wet Kwaliteitsborging). De Tweede Kamer had het wetsvoorstel al goedgekeurd. Lees meer

Isover Spouwzaken

Download referentiedetails

Isover heeft 60 verschillende referentiedetails voor gevel en dak uitgewerkt. U kunt deze gratis downloaden als pdf- of dwg-bestand.

PIR en PUR alternatief MultiMax 30 Ultra

Alternatief voor PIR en PUR in de spouw

Isover Multimax 30 Ultra is het betere alternatief voor PIR en PUR in de spouwmuur. Zeker nu prijzen en levertijden van PIR en PUR enorm oplopen.Lees meer