naar boven
naar boven

Wet Kwaliteitsborging (Wkb): uitstel van een betere bouwkwaliteit?

Al jaren wordt aan nieuwe bouwwetgeving over bouwkwaliteit gewerkt (Wet Kwaliteitsborging). De Tweede Kamer had het wetsvoorstel al goedgekeurd. Afgelopen dinsdag 4 juli boog de Eerste Kamer zich over dit voorstel. Op dat moment stagneerde het proces. De Eerste Kamer heeft te veel twijfels over de uitvoerbaarheid van de wet. Minister Plasterk is nu aan zet en heeft via een brief aan de Eerste Kamer gevraagd om uitstel van stemming. Dit betekent waarschijnlijk dat het wetsvoorstel zal worden aangepast en het ook opnieuw in de Tweede Kamer zal moeten worden besproken. Of de wet nog op 1 januari 2019 van kracht wordt, wat al een jaar later zou zijn dan aanvankelijk voorzien, is nu nog maar de vraag. Wat betekent dit voor de kwaliteit van de bouw? Want een betere focus op kwaliteit blijft belangrijk, met of zonder nieuwe wet.

Waarom is deze wet nodig?


De huidige wet- en regelgeving geeft de particuliere en zakelijke opdrachtgever onvoldoende zekerheid of de kwaliteit die op papier staat ook daadwerkelijk wordt behaald. Nu beoordeelt de gemeente de bouwaanvraag op basis van het Bouwbesluit, maar dit zegt niets over het uiteindelijke resultaat. Want hoe vaak wordt daadwerkelijk gekeken of bijvoorbeeld de Rc-waarden of qv;10–waarden (luchtdichtheid) echt zijn behaald? De energiebesparing behorende bij een Rc-waarde kan bijvoorbeeld door een onjuiste verwerking van het isolatiemateriaal in de praktijk niet worden behaald. De Wet Kwaliteitsborging zal inzichtelijk maken hoe er is gebouwd, waardoor de opgeleverde kwaliteit hoger zal zijn. Dit zal het aantal opleverpunten en de faalkosten verminderen.

Wie controleert het werk?


Met de invoering van de Wkb wordt de rol van de gemeente aanzienlijk anders en zal een onafhankelijk kwaliteitsborger gaan toezien op de kwaliteit van de bouw tijdens het gehele bouwproces. Om die kwaliteit te kunnen borgen, kunnen verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging worden ingezet. Met deze instrumenten kan de aannemer de kwaliteit documenteren gedurende de uitvoering. De borger zal uiteindelijk een uitspraak doen of het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving. Is het gebouw veilig? Voldoet het aan de energieprestatie? 


Wat en hoe moet de aannemer documenteren?


De aannemer zal een bouwdossier moeten overhandigen met hierin de tekeningen, berekeningen, een omschrijving van de toegepaste materialen en installaties, de gebruiksfuncties van het bouwwerk en informatie over gebruik en onderhoud. Dit geeft een goed beeld van de manier waarop het bouwbesluit en de omschreven kwaliteit is gerealiseerd. Het zorgvuldig bijhouden van een gebouwdossier is ook belangrijk, omdat het de bewijspositie van de aannemer versterkt bij eventuele claims.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

De wet zal niet alleen de kwaliteit verbeteren, maar ook de positie van de opdrachtgever versterken, doordat er meer duidelijkheid is over de aansprakelijkheid. De aannemer wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw dat hij oplevert. Deze verantwoordelijkheid eindigt op dit moment nog bij de oplevering en ontdekking van ‘verborgen gebreken’, maar zal gaan gelden voor de gehele garantieperiode. 


Hoe kan Isover de aannemer helpen?

Of de nieuwe wet wel of niet van kracht gaat worden, Isover hecht veel waarde aan bouwkwaliteit.

Wij helpen de aannemer dan ook graag door onder andere kennis te delen over isoleren. Hoe goed de geplande thermische schil namelijk ook is, het eindresultaat valt of staat met de uitvoeringskwaliteit. Nauwkeurige aansluitingen tussen isolatieplaten onderling of tussen de isolatie en de constructie zijn bijvoorbeeld van groot belang. Onzorgvuldig aangebrachte isolatie kan de uiteindelijke isolatiewaarde met wel 50% verminderen. Isover ondersteunt aannemers bij het realiseren van de benodigde kwaliteit gedurende het gehele bouwproces. Zo denken wij mee in de ontwerpfase, geven we Toolbox-meetings en kunnen we de aannemer op de bouwplaats intensief begeleiden en op basis daarvan een garantiecertificaat uitschrijven.

Nieuwe Isover-app voor bouwkwaliteit

Ter voorbereiding op de wetgeving, heeft Isover een speciale app ontwikkeld die de aannemer helpt om zijn bewijslast van de verwerking van isolatie te kunnen overhandigen aan de borger. Uiteindelijk wordt hier een rapport van gemaakt en kan dit bij het gebouwdossier worden bijgevoegd. Voor de aannemer is dit een handige manier om gedocumenteerd te onderbouwen dat de isolatie op de juiste manier is verwerkt!

Op de hoogte blijven van Wkb en onze app? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

spouwzaken infrarood

Isover Multimax 30 Ultra

Kom meer te weten over Isover Multimax 30 Ultra in de spouwmuur op de productpagina.


Isover Multimax 30 Ultra

Advies nodig?


Wist u dat u flink kunt besparen door al in het ontwerpproces naar alle investeringskosten te kijken, inclusief eventuele bouwkundige aanpassingen? Neem contact op met via
+31 (0) 347 358400 ofStuur ons een bericht

Verhalen uit de praktijk


Afspelen

Erik Nijboer

#1

Valse Spouw

"Als je hogere Rc-waardes gaat kiezen, kost dat wél meer geld terwijl het weinig invloed heeft op je EPC-berekening."

Afspelen

Jan Arends

#2

Valse Spouw

"Minerale wol laat zich goed aanbrengen. We werken eigenlijk altijd met minerale wol. Dat is veel minder arbeidsintensief dan harde isolatie."

Afspelen

Naad

#3

Valse Spouw

Een naad van 10 mm tussen twee isolatieplaten vermindert de isolatiewaarde met 36%.

Spouwzaken actueel

PIR en PUR alternatief MultiMax 30 Ultra

Alternatief voor PIR en PUR in de spouw

Isover Multimax 30 Ultra is het betere alternatief voor PIR en PUR in de spouwmuur. Zeker nu prijzen en levertijden van PIR en PUR enorm oplopen. Lees meer

Isover Spouwzaken

Download referentiedetails

Isover heeft 60 verschillende referentiedetails voor gevel en dak uitgewerkt. U kunt deze gratis downloaden als pdf- of dwg-bestand.