Kennismodel toegepast op Cladipan 31, Cladipan 31 Ultra, Cladisol Plus, Cladipan 32, Cladisol, Cladiroll en ULTIMATE Cladipan 31 en ULTIMATE Cladisol