Woning type
Kies het woningtype dat het best bij uw woning past.
Uitgangspunt HR 107 combiketel
  Huidige situatie Na renovatie Besparing
De bijdrage van de getroffen maatregelen aan de totale energiebesparing na renovatie is weergegeven.
Isolatie      
Dakisolatie
Gevelisolatie
Vloerisolatie
Beglazing
Geef voor alle ramen aan of overwegend enkel glas of HR++ beglazing is toegepast.
Duurzame energie
De benutting van zonne-energie kan aangegeven worden door het opgeven van het vermogen danwel het oppervlak van eventuele PV-panelen voor de opwekking van elektriciteit en door het opgeven van een standaard zonneboiler voor warm tapwater.
     
PV zonnecellen
Zonneboiler
Ventilatie
Voor het ventilatiesysteem kan gekozen worden voor natuurlijke ventilatie of mechanische afzuiging. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ventilatoren met gelijkstroom (DC) of wisselstroom (AC).
Kierdichting
Wanneer er bij te openen ramen en deuren gebruik is gemaakt van kierdichting kunt u dat aangeven.
       
Energielabel
Het energielabel is afgeleid van de energie-index en opgedeeld in vaste categorieen. De energie-index is een maat voor de energiezuinigheid van een woning.
totale besparing per jaar
Investeringskosten
Besparing na 10 jaar

De investeringskosten zoals doorgerekend in de Renovatiewijzer komen uit de Agentschap NL Publicatie “Investeringskosten energiebesparende maatregelen - Bestaande woningbouw 2013”. Agentschap NL maakt in diverse studies, analyses, beschouwingen en instrumenten gebruik van kostenkengetallen. Het zijn richtprijzen en hebben als doel een financiële onderbouwing te geven van de kosten die gemoeid zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen. De kostenkengetallen zijn exclusief btw, peildatum is januari 2013.

De publicatie is te vinden op www.agentschapnl.nl.

Meer informatie over deze kostenberekening is op de pagina Toelichting investeringskosten te vinden. 

 
Energie-Index (EI) LabelA LabelB
Geschat gasverbruik
Op basis van de gekozen referentiewoning en de getroffen maatregelen wordt het gasverbruik en de kosten hiervan berekend. Er is uitgegaan van € 0,67 per m3 gas.
Energiekosten (per jaar)

Disclaimer

Door DGMR zijn verschillende energiebesparende maatregelen doorgerekend voor vijf verschillende AgentschapNL voorbeeldwoningen uit verschillende bouwjaren. Er is gebruikgemaakt van de uitgangspunten uit de AgentschapNL publicatie Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande bouw, januari 2011). De 5 referentiewoningen zijn de rijtussenwoning (1965-1974), Rijtussenwoning (1946-1964), portiekwoning tussendak (1946-1964), galerijwoning hoekmidden (1965-1974) en 2 onder 1 kapwoning (t/m 1964). Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van het door DGMR ontwikkelde Energiecertificaatsoftware Woningbouw voor Windows (ECW), welke is gebaseerd op de ISSO publicatie 82.1. De volledige rapportage “Onderzoek effect op Energie-index (EI)” met daarin alle uitgangspunten is te downloaden via www.isover.nl/renovatiewijzer .

De constructiedelen zijn in de huidige situatie niet geïsoleerd. Bij de beglazing gaat het om dubbel- of enkelglas, afhankelijk van de referentiewoning. Wanneer er wordt gekozen voor de beste oplossing voor gevel of dak (Rc 3,5) gaat de rekentool ervan uit dat extra aandacht aan luchtdichting wordt besteedt. Isover biedt met het Vario assortiment hier oplossingen voor. Echter, in de EPA methodiek staat kierdichting enkel voor de aansluitingen bij ramen en deuren.

Let op: Het energielabel en het verbruik zoals weergeven in de rekentool is indicatief en is gebaseerd op referentiewoningen. De ingeschatte kosten voor energie zijn sterk afhankelijk van de woning en het bewonersgedrag.