Sla inhoud over

Mupan

Isover Mupan is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren en is geschikt voor gedeeltelijke spouwmuurvulling. Met een dikte van 100 mm is een Rc-waarde van 3,0 haalbaar. Mupan kan ook worden toegepast als thermische- en/of geluidsisolatie van vloeren, voorzetwanden en hellende daken in nieuwbouw en renovatie.
 

Glaswol isolatieplaat voor de spouwmuur. Het product is aan beide zijden bekleed met een glasvlies.

Toepassing
Isover Mupan is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren. Mupan is geschikt voor gedeeltelijke spouwmuurvulling. Het kan ook worden toegepast als thermische- en/of geluidsisolatie van vloeren, voorzetwanden en hellende daken in nieuwbouw en renovatie.

Assortiment

*Rdeclared: warmteweerstand

Verpakking
Mupan wordt geleverd in pakken op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.

Verantwoorde productie volgens G3 standaard

Dit product is gemaakt op basis van de nieuwe Isover G3-standaard. G3 staat voor de drie garanties die u nu en in de toekomst van Isover mag verwachten: garanties op de hoogwaardige prestaties, op de duurzaamheid van het product én op de gezondheid voor de verwerker. G3 is dus het symbool voor een heel nieuwe generatie isolatieproducten, waarmee u altijd de beste keus maakt voor het milieu, voor de verwerker en voor de opdrachtgever.

Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.

Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt voor meer dan 75% gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.

Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
 • Sluit goed aan tegen het binnenspouwblad
  Dit voorkomt een ‘valse’ luchtspouw die de thermische isolatiewaarde negatief beïnvloedt.
 • Grote afmetingen
 • Goede isolatiewaarde
  Rc ≥ 3,0 m² .K/W is haalbaar met 100 mm mupan
 • Gemakkelijk te verwerken
 • Waterafstotend
 • Onbrandbaar

Thermische isolatie
Warmteweerstand


De RC-waarden in onderstaande tabellen zijn berekend volgens NEN 1068:2001, NPR 2068:2002 en NEN-EN-ISO 6946:2008. Koudebruggen veroorzaakt door aanwezige spouwankers zijn hierin meegenomen. U kunt de Rc-waarde ook zelf uitrekenen met het rekenprogramma Termical.

Thermische isolatie met Isover Mupan

Let op: Voor toepassingen waarbij een smallere spouw is vereist kan gebruik worden gemaakt van Isover Mupan Plus of Mupan Ultra XS. Mupan Plus en Mupan Ultra XS kunnen met een kleinere isolatiedikte voldoen aan dezelfde eisen als Mupan.

Akoestische isolatie
Geluidsisolatiewaarden Ri per octaafband en geluidsisolatiewaarden RA voor het standaardspectrum wegverkeerslawaai.

Akoestische isolatie met Isover Mupan

Brandveiligheid
Onbrandbaar, klasse A1 volgens EN 13501-1

Vochtgedrag
- niet capillair
- waterafstotend
- niet hygroscopisch

Overige eigenschappen
- rotvrij
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief
- dampopen, waterdampdiffusieweerstandsgetal: μ ≈ 1,0

Isover Mupan is bedoeld voor gedeeltelijke spouwvulling. Volledige vulling is niet aan te raden omdat bij het opmetselen ruimte nodig is tussen de isolatie en het buitenblad, voor een gemakkelijke verwerkbaarheid. De effectieve luchtspouw moet minimaal 10 mm zijn. Onder effectieve luchtspouw wordt verstaan de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de speciebaarden of andere oneffenheden aan de spouwzijde van het buitenspouwblad. In de praktijk betekent dit op tekening een luchtspouw van 30 a 40 mm breed.

Isover Mupan wordt bij voorkeur verticaal verwerkt. Zo wordt een optimale ankerverdeling verkregen bij de toepassing van kalkzandsteen lijmelementen als binnenspouwblad. Horizontale verwerking is eveneens mogelijk. De isolatie dient in een halfsteensverband te worden aangebracht.

Bevestiging/plaatsing
Verticale verwerking van Mupan:
Isover Mupan dient zorgvuldig en goed sluitend tegen het binnenspouwblad te worden geplaatst. Over de spouwankers worden kunststof klemschijven aangebracht. De klemschijven aandrukken tot aan de isolatie.

Isover Mupan verwerking

Per m2 minimaal 4 bevestigingen aanbrengen. De bevestigingen worden tenminste 100 mm van de rand van de plaat aangebracht en dienen ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar te liggen. In geval van blootstelling gedurende langere tijd aan weer en wind verdient het de voorkeur met extra bevestigingspunten te werken. Dit gaat wel ten koste van de isolatiewaarde.

Isover Mupan verwerking

Voor meer instructies kunt u het productblad en het verwerkingsblad voor op de bouwplaats raadplegen.

 • KOMO attest-met-productcertificaat K4087
 • CE-markering
 • Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens ISO 9001
 • Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens ISO 14001
 • Declaration of Performance (DoP)