Isolatie van een gevel met een voorzetwand

bestaande bouw

Door een ongeïsoleerde of matig geïsoleerde muur naar een onverwarmde ruimte, zoals een garage van binnenuit te voorzien van een voorzetwand, wordt aanzienlijk bespaard op het energieverbruik. 

Door in de oplossing gebruik te maken van glaswol van ISOVER levert de na-isolatie, met dank aan de sterk absorberende eigenschappen van de producten, naast energiebesparing een verhoogd akoestisch en thermisch comfort op.

Voordelen

 • Na-isolatie met een voorzetwand leidt tot een verlaging van het energieverbruik.
 • Na-isolatie met ISOVER glaswol leidt tot een verhoogd akoestisch en thermisch wooncomfort.

Omschrijving

ISOVER Calibel SK is onder andere geschikt voor het thermisch en akoestisch isoleren van interne scheidingsconstructies zoals wanden tussen verblijfsruimtes als garages, trappenhuizen en gangen. De glaswolplaat is verlijmd op een 10 mm dikke gipsplaat.

Technische eigenschappen

Product (dikte in mm) Rc-waarde in m2.K/W
  2,36 3,06
ISOVER Calibel 80,0 105

Berekeningen volgens NTA 8800 (BENG eisen)

Akoestische eigenschappen

De geluidsabsorptie wordt bij ISOVER Calibel SK vooral bepaald door de (harde) gipskartonplaat. Het geluid wordt door de gipskartonplaat bijna geheel weerkaatst. Het geluid dat toch door de gipskartonplaat doordringt, wordt geabsorbeerd door de glaswol. De uiteindelijke geluidsabsorptie is gering. ISOVER Calibel SK heeft een geluidsabsorptiecoëfficiënt αw van 0,1 of een Noise Reduction Coefficient (NRC) van 0,05. 

Termical is het rekenprogramma van ISOVER om geavanceerde Rc-berekeningen te maken

ISOVER Termical

Maak zelf uw thermische isolatieberekening

Benodigdheden

Dit zijn de benodigdheden voor na-isolatie van een gevel met gebruik van een voorzetwand:

Materialen

 • ISOVER Calibel SK
 • Elastisch blijvende kit
 • Webercol LC 220

Hulpmiddelen

 • Zaag
 • Waterpas
 • Dichtingsband
 • Materiaal voor lijm

Stappenplan

Verlijmde voorzetwand voorzien van cement

Zaag de ISOVER Calibel SK isolatieplaat op maat. De voorzetwand wordt vervolgens met een cementgebonden lijm op een steenachtige ondergrond verlijmd.

Plaatsen van een verlijmde voorzetwand tegen de muur

Plaats de isolatieplaat op twee keggen tegen de achtergrond. Druk de plaat aan en vlak deze uit met een rei. De gipskartonplaat dient aan de onderzijde 10 mm vrij te zijn van de vloer.  

Afwerken van de naden van een verlijmde voorzetwand

Werk de naad aan de onderzijde af met dichtingsband. Dicht onderlinge naden af met elastisch blijvende kit. Het principe van de voegafwerking van de gipskartonplaten met afgeschuinde kanten is:

 • Het aanbrengen van een wapeningsband, zoals Gyproc Wapeningsband zelfklevend, om de voeg te versterken;
 • Het vullen van de naden met bijvoorbeeld Gyproc JointFiller;
 • Het glad afwerken van de voegen met bijvoorbeeld Gyproc JointFinisher

Raadpleeg het productblad voor een uitgebreid stappenplan.