Hero Image
BENG en isoleren

Toelichting en uitgangspunten BENG-eisen - BENGwijzer

Het basisconcept van de verschillende woningen heeft de volgende kenmerken:

  • All-electric met een combi-warmtepomp.
  • Grondgebonden woningen met een buitenlucht warmtepomp.
  • Rc-waarden vloer/gevel/dak van 3.7/5.0/6.3 m²K/W.
  • HR++-beglazing, met Uw-waarde van 1,4 W/m²K en g-waarde van 0.6.
  • Koudebruggen uitgebreid volgens SBR-detailleringen.
  • Standaard verbeterde luchtdichtheid qv;10 0.4 l/s m².
  • Ventilatievoorziening van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (C4c).
  • PV-panelen bij de grondgebonden woningen om te voldoen aan de BENG 2-eisen.

Toelichting

BENG
BENG 1 energiebehoefte kWh/m² ≤ 55,0 maximale BENG 1-eis op basis van de uitgangspunten
BENG 2 primaire energie kWh/m² ≤ 30 maximale BENG 2-eis
BENG 3 aandeel % ≥ 50% maximale BENG 3-eis

Invloed BENG

Besparing BENG 1 kWh/m² t.o.v. BENG 1-uitkomst met basis zowel Rc 5 gevel als Rc 6,3 dak in glaswol
Besparing BENG 2 kWh/m² t.o.v. BENG 2-uitkomst met basis zowel Rc 5 gevel als Rc 6,3 dak in glaswol
Toename BENG 3 t.o.v. BENG 3-uitkomst met basis zowel Rc 5 gevel als Rc 6,3 dak in glaswol

CO2

CO2 (energie) kg/jaar de energie die volgens de berekening de woning nodig heeft
CO2 (extra materiaal) kg/jaar de extra CO2 die nodig is voor het vervaardigen van de isolatie t.o.v basis (Rc 5,0 glaswol gevel, en Rc 6,3 glaswol dak)
CO2 (energie + extra materiaal) kg/jaar optelsom van twee bovenstaande
CO2 besparing kg/jaar Hoeveelheid CO2 die wordt bespaard met de extra maatregel. Bij isolatie is dat tenopzichte van Rc 5 of Rc 6,3 voor het dak

Maandlasten

Energiebesparing kWh/jaar hoeveelheid energie die wordt bespaard t.o.v. Rc 5 voor de gevel of 6,3 voor het dak
Meerinvestering incl. BTW extra investering t.o.v. basis Rc 5,0 glaswol voor de gevel en Rc 6,3 glaswol voor het dak
Bruto maandlasten hypotheek €/maand hypotheekkosten van de meerinvestering
Energiekosten €/maand invloed van de maatregel op de energiekosten per maand
Totaal bruto maandlasten €/maand Extra hypotheekkosten - invloed van de energiekosten per maand

Materialen

Triple glas besparing t.o.v. uitgangspunten zoals hieronder vermeld
Infiltratie QV 10 - 0,25 besparing t.o.v. uitgangspunten zoals hieronder vermeld
PV Voldaks besparing t.o.v. uitgangspunten zoals hieronder vermeld

Uitgangspunten

Woningtype Ag
[m²]
Als
[m²]
Als/Ag
[-]
Nwoon
[-]
Agevel
[m²]
Araam
[m²]
Adak
[m²]
Tussenwoning S 110 152 1,38 1 42 15 62
Hoekwoning M 133 249 1,87 1 113 28 71
Vrijstaande woning L 181 387 2,14 1 178 56 100
Woongebouw M 3036 2808 0,92 33 1195 560 588

 

Woningtype     Schil     Verwarming Tapwater   Koeling Ventilatie PV
  vloer/gevel/dak Rc [m²K/W] raam U [W/m²K] infiltratie KB oriëntatie zonwering systeem systeem dwtw systeem systeem Wp
Tussenwoning S 3,7/5,0/6,3 1,4 0,4 SBR - wp buitenlucht combi-wp - geen C4c 3500
Hoekwoning M 3,7/5,0/6,3 1,4 0,4 SBR zw wp buitenlucht combi-wp ja geen C4c 3500
Vrijstaande woning L 3,7/5,0/6,3 1,4 0,4 SBR zw/zo wp buitenlucht combi-wp ja geen C4c 4600
Woongebouw M 3,7/5,0/6,3 1,4 0,4 SBR - indiv. wp col. bodembron combi-wp - bodemkoeling D2 0