BREEAM-categorie Energie: ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil