Duurzaam bouwen


ISOVER BENGwijzer

Wat maakt een BENG-woning duurzaam

Goed voorbereid zijn op de toekomst, daar is iedereen in de bouw mee bezig. In 2050 moet de Nederlandse economie circulair zijn. Het houdt onder andere in dat het materiaal wat vrijkomt bij sloop, hergebruikt moet worden. Afval is plots dé nieuwe grondstof. Daarom moet vanaf nu, al in het ontwerp van een gebouw of woning, de juiste materiaalkeuze worden gemaakt.

Grondstoffen, Productie, Gebruik, Recycling

Ook moeten in 2050 alle gebouwen en woningen energieneutraal zijn. Er zal dus nog een stap moeten worden gemaakt van BENG naar ENG (EnergieNeutrale Gebouwen). In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is die stap nu al vrij gemakkelijk te maken. Het gaat erom dat in de ontwerpfase goed wordt gekeken naar de aspecten die invloed hebben op de BENG-1 uitkomst, zodat de energieopwekking uit BENG 3 optimaal gebruikt wordt.

In de ontwerpfase wordt er gekeken of de verschillende (nieuwe) maatregelen, daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid. Het antwoord op de vraag; zorgt de maatregel tijdens de gemiddelde levensduur van 75 jaar, voor meer CO2 besparing dan dat het aan extra CO2 heeft gekost, wordt nu inzichtelijk met behulp van de ISOVER BENGwijzer. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van bepaalde installaties, maar ook aan bouwkundige aspecten zoals beglazing, kierdichting en Rc-waarden.

MilieuPrestatie Gebouwen

Sinds het Bouwbesluit van 2012 is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor woningen en kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m² verplicht. Deze berekeningsmethode maakt de milieubelasting van de toegepaste bouwmaterialen inzichtelijk. De milieubelasting van een bouwmateriaal wordt namelijk weergegeven in één schaduwprijs. Dit zijn de fictieve kosten die gemaakt zouden moeten worden om de milieueffecten van het bouwmateriaal weer ongedaan te maken. Deze kosten worden bepaald aan de hand van LevensCyclusAnalyses (LCA's) van de producten. Bij de milieuprestatieberekening voor een gebouw worden de kosten van alle bouwmaterialen bij elkaar opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw. Zo ontstaat er één kengetal voor de milieubelasting van een gebouw.

Nibe, Experts in sustainability

Sinds januari 2018 mag dit getal volgens het aangepaste Bouwbesluit maximaal € 1,00 bedragen (€ 1,00 per jaar per m² vloeroppervlakte). Op 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking, namelijk de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). De norm voor milieuprestatie wordt aangescherpt van 1,0 naar 0,8.

Wilt u meer weten over thema's als duurzaamheid of energieneutraal bouwen? Onze Technical Engineers nemen graag contact met u op. Geen tijd voor een afspraak? Laat u dan informeren door de ISOVER BENGwijzer. Deze vergelijkings-tool maakt voor u inzichtelijk hoe duurzaam bepaalde maatregelen daadwerkelijk zijn. Want wat heel duurzaam lijkt, is helaas lang niet altijd goed voor ons milieu.

ISOVER BENGwijzer
Joyce Schreurs - Technical Engineer Joyce Schreurs
Technical Engineer
Dennis Aldridge - Technical Engineer Dennis Aldridge
Technical Engineer

Laat u adviseren door onze Accountmanagers en Technical Engineers

Of u nu werkzaam bent in de voorbereiding, de advisering of de uitvoering, de BENG wet- en regelgeving gaat invloed hebben op uw werk. Goede details en de juiste kennis leggen de fundering voor een nauwkeurige uitvoering. Hoe u dit het beste aan kunt pakken, leggen de Technical Engineers van ISOVER u graag uit. De Accountmanagers geven daarnaast begeleiding op de bouwplaats door o.a. ISOVER Toolbox meetings.

Benieuwd wat ISOVER voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen