gevel isoleren ISOVER
Om te voldoen aan de strenge isolatie-eisen uit het Bouwbesluit voor nieuwbouwgevels biedt ISOVER diverse isolatie-oplossingen. Afhankelijk van de isolatie-eis en de beschikbare spouwruimte heeft ISOVER diverse producten voor spouwmuurisolatie. Voor vliesgevels is een speciale, weerbestendige glaswolplaat beschikbaar. Voor zowel spouwmuren als vliesgevels geldt dat de flexibiliteit van glaswol voor een zorgvuldige aansluiting op het binnenblad en de constructiedelen zorgt, zodat thermische lekken en ongewenste luchtstromen worden voorkomen. Ongeïsoleerde spouwmuren kunnen worden na-geïsoleerd met inblaaswol.